U dječje vrtiće Grada Rijeke – „Sušak“, „More“ i „Rijeka“ – trenutno je upisano 185 djece vrtićke dobi i 403 djece jasličke dobi.

U ovom trenutku 63 djece jasličke dobi s pravom prvenstva upisa nije raspoređeno ni u jednu jasličku skupinu u navedene tri ustanove, dok su sva djeca vrtićke dobi s pravom prvenstva upisana u vrtićke skupine. No, do 12. lipnja roditelji sve upisane djece pozvani su uplatiti akontaciju od 25,00 eura kojom potvrđuju upis svoga djeteta u vrtić odnosno jaslice.

Tek nakon toga bit će poznat točan broj neupisane djece budući da će nakon evidentiranja uplata akontacija biti jasno koji su roditelji odustali od upisa, odnosno u kojim jasličkim skupinama se otvara prostor za upis trenutno neupisanih jasličara.

Također, Grad Rijeka imat će pripremljene potencijalne dodatne kapacitete za trenutno neupisanu djecu jasličke dobi u prostorima Mjesnog odbora Pehlin, dvorane na Turniću te na još nekoliko lokacija. U tom smislu, sva djeca s pravom prvenstva upisa bit će upisana do sredine listopada.

Zainteresiranu širu javnost i predstavnike medija Grad Rijeka obavijestit će do 20. lipnja (nakon zaprimanja i evidentiranja svih uplaćenih akontacija) o konačnom broju upisane djece u ovoj pedagoškoj godini kao i o potencijalnom korištenju dodatnih kapaciteta. Valja reći i da će se iznos akontacije roditeljima uračunati u prvu ratu korištenja vrtića te će ona biti utoliko niže obračunata.

Akontacija je upravo zamišljena kao sredstvo potvrde upisa kako bi se precizan broj popunjenih odnosno slobodnih kapaciteta u skupinama definirao dovoljno na vrijeme da se osigura smještaj za svu djecu s pravom prvenstva upisa.

Podsjećamo, pravo prvenstva upisa definirano je pravilnicima o upisu u dječje vrtiće Grada Rijeke te prema tim pravilnicima prednost pri upisu pod jednakim uvjetima ostvaruje dijete koje zajedno s oba roditelja, odnosno samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji, ima prebivalište na području grada Rijeke; dijete kojem je dodijeljen skrbnik odnosno koje je smješteno u udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne skrbi, a nema prebivalište na području grada Rijeke, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište na području grada Rijeke, odnosno ako ustanova socijalne skrbi ima sjedište ili podružnicu na području grada Rijeke; te dijete koje je strani državljanin koje ima odobren najmanje privremeni boravak ili odobrenu međunarodnu zaštitu u Republici Hrvatskoj i živi na području grada Rijeke zajedno s oba roditelja, odnosno samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji.

Osim u navedene tri gradske vrtićke ustanove, Grad Rijeka financira i smještaj djece u privatnim vrtićima. U pedagoškoj 2024./25. taj iznos osiguran je proračunom u visini 1.475.000,00  eura.

Također, Grad Rijeka financira i program dadilja za koji je za sljedeću pedagošku godinu osigurano 330.000,00  eura.

Po dovršetku upisa u gradske ustanove, bit će poznato i koliko djece će uz subvenciju Grada Rijeke koristiti smještaj u privatnim vrtićima, odnosno kod dadilja.

Podsjećamo i na činjenicu da je nedavno potpisan ugovor o izgradnji dječjeg vrtića Fiume u kojem će se kroz desetak mjeseci ili nešto više otvoriti 5 novih odgojnih skupina, dvije jasličke i tri vrtićke, odnosno u koji će se po izgradnji i opremanju moći upisati 84 djece. Također, u vrtiću Oblačić u planu je prenamjena gornjeg kata i izrada projekta s tim u vezi te se u idućoj godini planira  izvođenje radova na preoblikovanju gornjeg kata u vrtićke prostore, kao i radovi na sanaciji fasade, krova i  drvenarije na prizemlju i katu. Sve ovo dio je kontinuiranog procese otvaranja novih vrtićkih kapaciteta kako bi se u vrtiće mogao upisati što veći broj djece, uključivo i onu koja trenutno ne ostvaruju pravo prvenstva upisa.