U Salonu Grada Rijeke potpisani su ugovori o radovima na izgradnji i projektantskom nadzoru izgradnje Dječjeg vrtića Fiume, zajedničkog projekta Grada Rijeke, Zajednice Talijana Rijeka i Talijanske unije.

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović ugovor o izvođenju radova potpisao je s Tomislavom Bolotinom, direktorom tvrtke Magnum Supra d.o.o., a ugovor o projektantskom nadzoru s Lidijom Grebenar, direktoricom tvrtke APG inženjering d.o.o.

Budući vrtić Fiume bit će područni vrtić u sastavu Dječjeg vrtića Rijeka, a gradit će se na granici Zameta i Krnjeva, odnosno između Nove ceste i Ulice Braće Monjac te Becićeve ulice. Imat će pet odgojnih skupina, dvije jasličke i tri vrtićke. Izgradnjom i opremanjem novog vrtića Fiume kapaciteti riječkih gradskih vrtića povećat će se za 84 mjesta, a djeca predškolskog uzrasta i djelatnici dobit će moderno uređene i opremljene prostore usklađene s državnim pedagoškim standardom. Planirani početak izvođenja radova na izgradnji objekta je sredinom lipnja 2024. godine s predviđenim rokom izvođenja radova od 10 mjeseci.

Ugovorna vrijednost radova iznosi 3.747.818,75 eura (s PDV-om). Pri tome je 907.824,01 eura bespovratnih sredstava osigurano iz Mehanizma oporavka i otpornosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekta EU, Talijanska Unija je osigurala sufinanciranje projekta u iznosu od 796,336,86 eura, dok će preostala sredstva osigurati Grad Rijeka.

Potpisivanje ugovora za izgradnju vrtića Fiume

Na svečanosti potpisivanja ugovora najavljen skori početak gradnje vrtića Fiume

Zajedništvo Grada Rijeke i Talijanske unije u realizaciji izgradnje novog riječkog vrtića

Gradonačelnik Filipović izrazio je zadovoljstvo što je priprema projekta, u suradnji s Talijanskom unijom, privedena kraju, zahvalivši se svima koji su poduprli projekt i sudjeluju u njegovoj realizaciji.

„U ovaj smo veliki projekt krenuli zajedno, Grad Rijeka i Talijanska unija, svjesni važnosti stvaranja mjesta za svako riječko dijete. Drago mi je da i ove godine svjedočimo tome da će broj neupisane djece biti znatno manji nego na početku našeg mandata prije tri godine, a cilj je da sljedeće godine, odnosno na kraju ovog mandatnog razdoblja, sva djeca imaju svoje mjesto u vrtićima. To nam je uspjelo što se tiče djece vrtićke dobi, još ima izazova što se tiče djece jasličke dobi i siguran sam da će i ovaj novi vrtić doprinijeti ostvarenju tog cilja. Nije to ni lak, ni jednostavan cilj, ali svjesni smo koliko je važan“, kazao je gradonačelnik Filipović.

„Siguran sam da će tvrtka koja je dobila posao izvođača radova posao završiti u zacrtanim rokovima. Očekujem da se, po potpisu ovog ugovora, otvori gradilište, da radovi budu provedeni u roku i u okvirima predviđenih sredstava, a na zadovoljstvo budućih korisnika ovog objekta, naše djece,“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Vrtić je nositi ime Fiume, čime se, kazao je gradonačelnik, simbolički pokazuju povijesne veze Rijeke.
„Rijeka je grad bogate povijesti i raznolikosti, grad u kojem su različite kulture i jezici uvijek bili i, bit će – dobrodošli. Ovim ugovorom potvrđujemo našu predanost toj raznolikosti, koja čini identitet našeg grada. Talijanska zajednica je neodvojivi dio Rijeke i obogaćuje našu kulturu i tradiciju“, zaključio je gradonačelnik Filipović.

U ime Talijanske unije potpisivanju je prisustvovao predsjednik Maurizio Tremul, naglasivši iznimnu predanost Talijanske unije u postizanju ovog povijesnog dogovora.
„U novom vrtiću Fiume radit će četiri grupe na talijanskom jeziku i jedna grupa na hrvatskom jeziku s ranim učenjem talijanskog jezika. To je novi obojani komadić radosti i nade koji će biti dodan u sjajni riječki mozaik, gdje se povijesna, autohtona, talijanska kultura, jezik i identitet čuvaju i njeguju s pažnjom naših institucija i naših sunarodnjaka, u neprestanom interkulturalnom dijalogu“, kazao je Tremul, naglasivši kako će realizacija ovog projekta dovesti do daljnje prepoznatljivosti Zajednice Talijana u Rijeci i u državi.

Potpisivanje ugovora za izgradnju vrtića Fiume

Zajednički projekt Grada Rijeke i Talijanske unije, uz podršku Zajednice Talijana Rijeka

Izvođač radova i projektanti iskusni u gradnji i projektiranju vrtićkih zgrada

Radove izgradnje će izvoditi tvrtka Magnum Supra d.o.o. iz Dubrovnika koja je, nakon provedenog postupak javne nabave, odabrana kao najpovoljniji ponuditelj.
„Zahvalio bih se Gradu Rijeci i gradonačelniku na ukazanom povjerenju i prilici da gradimo jedan ovakav predivni vrtić. Ovo je tvrtki u zadnje dvije godine četvrti vrtić koji gradi te vjerujemo da ćemo ga završiti sukladno ugovoru i roku, na čast i investitorima, projektantima i nama kao izvođaču radova, a na dobrobit djece koja će ga polaziti“, kazao je direktor tvrtke Magnum Supra Tomislav Bolotin.

Glavnim projektom formirana je nova građevinska čestica površine 3.440 m2, od čega je 1.843 m2 predviđeno kao ozelenjeni prostor i prostor za igru djece. Planiranim zahvatom predviđena je izgradnja građevine predškolske namjene dječjeg vrtića s pratećim sadržajima koji se odnose na pristupni i parkirališni prostor te dječja igrališta.

Dječji vrtić Fiume vizualizacija

Dječji vrtić Fiume vizualizacija

Projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka APG Inženjering d.o.o. Dugo Selo, a troškove izrade u ukupnom iznosu od 35.000,00 eura financirala Talijanska unija. Projektantski nadzor izgradnje vrijedan je 23.125,00 eura (s PDV-om), a obavljat će ga tvrtka APG Inženjering d.o.o., dok će uslugu stručnog nadzora u vrijednosti od 29.150,00 eura (s PDV-om) obavljati tvrtka Kling d.o.o.

Direktorica tvrtke APG inženjering Lidija Grebenar istaknula je složenu pripremu projekta, koja je rezultirala dobivanjem građevinske dozvole, naglasivši kako izvođača radova očekuje zahtjevan zahvat.
„Prilikom projektiranja vrtića nastojali smo napraviti nešto veselo, da se odmah prepozna da se radi o vrtiću. Zato su svi naši vrtići, a do sada smo napravili četrdesetak vrtića i škola, živi i prepoznatljivi“, kazala je Grebenar, naglasivši kako se očekuje da će se najzahtjevniji radovi izvesti do jeseni.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i zamjenica gradonačelnika Rijeke Sandra Krpan, predsjednica Gradskoga vijeća Grada Rijeke Ana Trošelj, pročelnica UO za gradsku imovinu Denis Šulina, pročelnica UO za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo Ljiljana Buljan, pročelnica UO za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Iva Erceg, predsjednik Izvršnog odbora Talijanske unije Marin Corva, predsjednica Zajednice Talijana Rijeka Melita Sciucca, predsjednica Vijeća talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku Irene Mestrovich te komercijalni direktor Magnum Supra d.o.o. Karlo Maršanić.

Predškolski i osnovnoškolski programi za pripadnike talijanske nacionalne manjine

U Dječjem vrtiću Rijeka provodi se redoviti 10-satni program na talijanskom jeziku za djecu rane i predškolske dobi koja su pripadnici talijanske nacionalne manjine. Program se provodi u 6 vrtićkih (Mirta, Gardelin, Topolino, Zvonimir Cviić, Gabbiano i Belveder) i 1 jasličkoj odgojnoj skupini (Zvonimir Cviić) u koje je uključeno ukupno 112 djece.

U 7 odgojnih skupina radi 14 odgojitelja. Od početka pedagoške 2019./2020. godine, točnije od 26. kolovoza 2019., po prvi je puta zaposlena stručna suradnica pedagoginja, pripadnica talijanske nacionalne manjine, s nadležnošću rada upravo u odgojnim skupinama talijanske nacionalne manjine. Ovaj je iskorak učinjen s ciljem unaprjeđenja odgojno-obrazovnog rada te omogućavanje odgojiteljicama u skupinama na talijanskom jeziku stručnu podršku na materinjem jeziku.

Odgoj i obrazovanje djece pripadnika nacionalnih manjina ostvaruje se u četiri osnovne škole s nastavom na talijanskom jeziku: OŠ-SE San Nicolo, OŠ-SE Gelsi, OŠ-SE Belvedere i OŠ-SE Dolac (ostvaruje se i nastava na hrvatskom jeziku za učenike razredne nastave).

Potpisivanje ugovora za izgradnju vrtića Fiume

Svečanost potpisivanja ugovora za izgradnju vrtića Fiume

Grad Rijeka kroz godine je uveo niz programa iznad standarda koji se financiraju iz Proračuna Grada te su istima obuhvaćeni i učenici talijanske nacionalne manjine. Tako, primjerice, Grad Rijeka od ove školske godine finacnira obavezne radne bilježnice za sve učenike svojih škola pa tako i za učenike u četiri talijanske škole.

Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda osiguran je u osnovnim školama s nastavom na talijanskom jeziku. U ovoj školskoj godini Program je organiziran za 15 skupina i to na sljedeći način: OŠ-SE Belvedere (2 skupine; 1 na talijanskom jeziku, 1 na hrvatskom jeziku), OŠ-SE Dolac (5 skupina; 3 na talijanskom jeziku, 2 na hrvatskom jeziku), OŠ-SE Gelsi (5 skupina; 2 na talijanskom jeziku, 3 na hrvatskom jeziku), OŠ-SE San Nicolo (3 skupine; 2 na talijanskom jeziku, 1 na hrvatskom jeziku).

Ukoliko je učenicima talijanske nacionalne manjine potrebno osigurati pomoćnika u nastavi, Grad Rijeka kao osnivač škola osigurava potrebnu podrške, naravno vodeći računa da pomoćnik dobro poznaje talijanski jezik u govoru i pismu.   Ove je godine u talijanskim školama uključeno 9 pomoćnika u nastavi.

Grad Rijeka od 2012. godine u svojim školama provodi vrlo popularan program Moja Rijeka s idejom pružanja našim malim sugrađanima mogućnosti stjecanja većih znanja o vlastitom gradu te stvaranja pozitivnog emocionalnog odnosa učenika prema njihovom neposrednom okruženju. Ovaj program provodi se u svim školama u kojima su učenici iskazali interes za učenje zavičajne nastave, pa tako i u školama s nastavnom na talijanskom jeziku. Priručnici za učenike  prevedeni su na talijanski jezik te bez naknade podijeljeni uključenim učenicima. Ove je godine u talijanskim školama organizirano ukupno 9 skupina u OŠ-SE Gelsi, OŠ-SE Belvedere i OŠ-SE Dolac.

Grad Rijeka od školske godine 2016./2017. učenicima viših razreda osnovne škole omogućava pohađanje predmeta Građanski odgoj i obrazovanje kako bi promicao nenasilje, toleranciju i solidarnost te kod učenika razvijao ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštovanju ljudskih prava kao i na razumijevanju života u građanskom društvu. Priručnici i popratni materijali koje je Grad Rijeka izradio za GOO prevedeni su i na talijanski jezik kako bi se svim učenicima omogućilo jednako i ravnopravno obrazovanje.  Priručnici su, bez ikakve naknade, podijeljeni svim uključenim učenicima. Ove je godine organizirano ukupno 9 skupina u sve četiri talijanske škole.

Grad Rijeka donio je odluku o uvođenju Zdravstvenog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti u školskoj godini 2024./2025., s jasnom misijom da djecu i mlade pripremi za zdrav, zadovoljan i sretan život. Svi će se materijali prevesti na talijanski jezik, a aktivnost će se ponuditi svim zainteresiranim talijanskim školama.

Više od 2 milijuna eura ulaganja u povećanje kapaciteta i poboljšanje uvjeta u vrtićima

U protekle tri godine, odnosno od 2021. do 2023. godine, Grad Rijeka je za poboljšanje uvjeta u vrtićima ukupno uložio  946.084,11 eura.

U  2021. godini uloženo je 240.559,93 eura, od čega za povećanje vrtićkih i jasličkih kapaciteta uloženo 46.511,16 eura. U  2022. godini uloženo je 229.640,44 eura, od čega je za uređenje prostora za potrebe jaslica i uređenje vanjskog igrališta i okoliša u PPO Baredice uloženo 22.705,81 eura. U 2023. godini uloženo je 475.883,74 €, od čega za povećanje vrtićkih i jasličkih kapaciteta uloženo 201.164,90 eura.

U 2024. godini provode se radovi na energetskoj obnovi PPO Radost te su izvedeni radovi na postavljanju fotonaponskih panela na PPO Krnjevo i PPO Galeb.  U tijeku je pokretanje postupka javne nabave za energetsku obnovu vrtića Vežica, zatim  izrada projektne dokumentacije za dogradnju vrtića Galeb te proširenje kapaciteta za dvije nove jasličke skupine. U ovoj godini je planirano provesti i postupak javne nabave te započeti radove dogradnje vrtića Galeb. Ukupna sredstva za realizaciju ovih projekata osigurana odnosno planirana u proračunu Grada Rijeke iznose gotovo 1.200.000,00 eura.