Poslovi upravljanja, gradnje, održavanja, davanja u najam, davanja u zakup, davanja na korištenje zemljišta i  objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada.

Kontakt informacije odjela

Denis Šulina

Povezane novosti i natječaji

Petak, 12. svibanj 2023.

Obavijest u svezi dokumentacije za prijavu na Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Rijeke

Dana 05. svibnja 2023. godine, objavljen je natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Rijeke. Općim uvjetima natječaja određeno je da su natjecatelji dužni dostaviti, između ostalih i potvrdu nadležnog Trgovačkog suda iz koje je razvidno da nad natjecateljem nije otvoren stečajni postupak, da nije nesposoban za plaćanje ili prezadužen, odnosno da nije u postupku likvidacije, da njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili sud, da nije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne aktivnosti, odnosno da nije u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka sukladno pozitivnim propisima. Na sudovima u RH traje tzv. bijeli štrajk stoga zainteresirani natjecatelji nisu u mogućnosti pribaviti traženu potvrdu.

Više informacija

Četvrtak, 16. ožujak 2023.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup 39 poslovnih prostora na različitim lokacijama. Rok za dostavu ponuda najkasnije 27. ožujka 2023. godine (ponedjeljak) do 15,30 sati.

Više informacija