Poslovi vezani za uknjižbu prava vlasništva na nekretninama Grada Rijeke, zastupanja Grada Rijeke u postupcima povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora te u postupcima vezanim za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, poslovi vezani za kupoprodaju nekretnina, poslovi vezani za etažiranje zgrada i legalizaciju zgrada odnosno posebnih dijelova zgrada poslovne, stambene i javne namjene koje čine imovinu Grada Rijeke, sudjelovanja u pripremi sjednica za Procjeniteljsko povjerenstvo Grada, izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena te izradi godišnjeg izvješća o tržištu nekretnina kao poslovi vođenja podataka o imovini kojom upravlja Upravno tijelo.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Odsjeka:

 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20117/21 i 114/22)
 • Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (Narodne novine br. 22/06)
 • Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 3/17)
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine br. 78/15)
 • Uredba o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine br. 28/19)
 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (Narodne novine br. 105/15)
 • Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (Narodne novine br. 68/20)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
 • Zakon o nasljeđivanju (Narodne novine br. 48/03163/03127/1333/1514/19)
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15, 112/18)
 • Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 16/19 i 3/22)
 • Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 63/19128/22 i 155/23)
 • Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (Narodne novine br. 121/13, 61/18)
 • Zakon o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba (Narodne novine br. 53/90, 61/91, 25/93, 70/93)
 • Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine br. 92/9639/99, 42/9992/9943/00131/00, 27/01, 34/01, 65/01118/0180/0281/02, 98/19)
 • Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23)
 • Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obiteljskog domaćinstva poginulog, nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja (Službene novine Primorsko-goranske županije 44/09, 46/12)
 • Pravilnik o utvrđivanju kupoprodajne cijene stana u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja (Službene novine Primorsko-goranske županije 6/10)
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odsjek za pravne i imovinske poslove

Savjetnica za pravne i imovinske poslove T. +385 51 209 344 Titov trg 3, Rijeka Abram Lana
lana.abram@rijeka.hr
Savjetnik za poslove e-nekretnina i tehničke poslove T. +385 51 209 422 Titov trg 3, Rijeka Brala Andrej
andrej.brala@rijeka.hr
Savjetnica za poslove e-nekretnina i tehničke poslove T. +385 51 209 328 Titov trg 3, Rijeka Čendak Grgić Laura
laura.cendak-grgic@rijeka.hr
Voditeljica Odsjeka za pravne i imovinske poslove T. +385 51 209 360 F. +385 51 209 424 Titov trg 3, Rijeka Frankić-Mistura Tamara
tamara.frankic@rijeka.hr
Savjetnica za eNekretnine i tehničke poslove T. +385 51 209 365 Titov trg 3, Rijeka Leka Monika
monika.leka@rijeka.hr
Savjetnica za pravne i imovinske poslove T. +385 51 209 989 Titov trg 3, Rijeka Malnar Martina
martina.malnar@rijeka.hr
Savjetnica za poslove e-nekretnina i tehničke poslove T. +385 51 209 222 Titov trg 3, Rijeka Morić Beštak Vanja
vanja.moricbestak@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za pravne i imovinske poslove T. +385 51 209 387 Titov trg 3, Rijeka Mujarić Jasminka
jasminka.mujaric@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 330 Titov trg 3, Rijeka Pavin Baričević Martina
martina.pavinbaricevic@rijeka.hr
Savjetnik za pravne i imovinske poslove T. +385 51 209 352 Titov trg 3, Rijeka Šimurina Dario
dario.simurina@rijeka.hr
Referent za geodetske poslove T. +385 51 209 276 Titov trg 3, Rijeka Sparožić Marin
marin.sparozic@rijeka.hr