U ovom Pododsjeku obavljaju se poslovi davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu/suvlasništvu Grada Rijeke, kao i poslovi davanja u zakup prostora koji su na upravljanju Gradu Rijeci. Navedeno uključuje vođenje evidencije poslovnih prostora, redovitu kontrolu zakupnika u pogledu obavljanja djelatnosti u poslovnom prostoru, vođenje Registra slobodnih poslovnih prostora i poslovnih prostora u zakupu, objavu javnog natječaja, provedbu licitacije, sklapanje ugovora o zakupu, redovnu kontrolu urednosti zakupnika. Nadalje poslovi uključuju naplatu zakupnine kao prihoda proračuna Grada Rijeke, te poduzimanje svih mjera za osiguravanje redovnog priliva navedenog proračunskog prihoda.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Pododsjek za upravljanje objektima poslovne namjene

Savjetnica za poslove zakupa i ekonomske poslove T. +385 51 209 969 Titov trg 3, Rijeka Jerkić Mateja
mateja.jerkic@rijeka.hr
Referentica za poslove zakupa T. +385 51 209 423 Titov trg 3, Rijeka Kulundžija Milena
milena.kulundzija@rijeka.hr
Stručna suradnica - izvidnica Titov trg 3, Rijeka Linda Mešiček-Bašić
linda.mesicek-basic@rijeka.hr
Stručni suradnik - Izvidnik T. +385 51 209 488 Titov trg 3, Rijeka Storić Nedjeljko
nedjeljko.storic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove zakupa i pravne poslove T. +385 51 209 425 Titov trg 3, Rijeka Superina Marina
marina.superina@rijeka.hr
Voditelj Pododsjeka za upravljanje objektima poslovne namjene T. +385 51 209 965 Titov trg 3, Rijeka Đurić Petar
petar.djuric@rijeka.hr