Etički kodeks sadrži pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika u odnosima prema fizičkim i pravnim osobama kao i u međusobnim odnosima službenika i namještenika.

Etičkim kodeksom službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke uređuju se etička načela i pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika utemeljena na Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, normativnim aktima Grada Rijeke i pravilima struke.

Svrha Etičkog kodeksa je da se njegovom dosljednom provedbom uspostavi primjerena razina poslovne kulture i stvori ozračje u kojem je, uz zaštitu javnog interesa, svim fizičkim i pravnim osobama, strankama u postupku te drugim tijelima kao korisnicima usluga, zajamčeno učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a službenicima i namještenicima dostojanstvo rada.

Građani i pravne osobe te službenici i namještenici mogu povjereniku za etiku podnijeti pritužbu na ponašanje službenika i namještenika, za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkog kodeksa.