Zakonom propisan način procjene predstavlja bazu za uvođenja poreza na nekretnine.

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/2015).

Županije i veliki gradovi, među kojima i Grad Rijeka, u obavezi su osnovati procijeniteljska povjerenstva od pet članova koja će vršiti obrade i procjene sakupljenih podataka, svatko za svoje područje.

Povjerenstva temeljem prikupljenih podataka kreiraju cjenovne blokove i izrađuju godišnje izvješće o tržištu nekretnina na svom području koje se javno objavljuje.

Grad Rijeka osnovao je povjerenstvo, koje će procjenjivati tržišnu vrijednost nekretnina te stvarati sustav za uvođenje poreza na nekretnine.

Zakonom se na jasan i nedvosmislen način propisuje tko vrši procjenu vrijednosti nekretnina i na koji način; ujedno je jedan od važnih mehanizama suzbijanja korupcije i lošeg upravljanja prvenstveno nekretninama u državnom vlasništvu te u vlasništvu jedinica lokalne, područne odnosno regionalne samouprave ali se njime također dodatno osnažuje pravna sigurnost i svih ostalih sudionika tržišta nekretnina.

Procjenu vrijednosti nekretnine mogu vršiti jedino ovlaštene osobe: stalni sudski vještaci i stalni sudski procjenitelji.

Zakon se isključivo bavi tržišnom vrijednosti nekretnina koja se procjenjuje pomoću tri metode i sedam postupaka. Zakon propisuje i način na koji se prikupljaju podatci koje procjenitelji dobiju primjenjujući propisanu metodologiju, te potom evaluiraju i dalje koriste.

Izrađena je ujedno i prva faza Informacijskog sustava tržišta nekretnina eNekretnine. Sustav sadrži podatke o broju transakcija za pojedino područje, vrstu nekretnina i podatke o nekretnini koja je bila predmet transakcije – stan, kuća, poslovni prostor, poljoprivredno, građevinsko, šumsko zemljište, postignute cijene itd. Uz podatak o ostvarenoj cijeni nekretnine, sustav će davati i podatke o lokaciji tj. prostorno planske uvjete za lokaciju na kojoj se nekretnina nalazi. Trenutno informacijski sustav mogu koristiti samo ovlašteni procjenitelji i posrednici u prometu nekretninama, a kad bude u potpunosti završen i svi građani bez naknade.