Odvoz glomazog otpada bez naknade i u vlastitom trošku te odlaganje u reciklažna dvorišta

KD Čistoća na cijelom području djelovanja svim korisnicima nudi mogućnost besplatnog odvoza glomaznog otpada kao i mogućnost individualnog odvoza o vlastitom trošku.

Besplatni odvoz glomaznog otpada u količini do 2 m³ godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge

Krupni (glomazni) otpad fizičkih osoba iz kućanstava u količini do 2m³ prikuplja se bez naknade jednom godišnje na lokaciji korisnika usluge, sukladno rasporedu KD Čistoće.

Zahtjev za odvoz glomaznog otpada prema KD Čistoća d.o.o. Rijeka s područja Grada Rijeke može se podnijeti ispunjavanjem obrasca zahtjeva za odvoz glomaznog otpada.

Individualni odvoz o vlastitom trošku

Spremnik od 5 m³ za odvoz glomaznog otpada moguće je naručiti i individualno, tj. o vlastitom trošku.

Dovoz spremnika može se naručiti u KD Čistoći.

Od 1. siječnja 2021. godine više nije moguće naručiti spremnik za krupni otpad od 5 m³ (tzv. baju) putem mjesnog odbora. Zbrinjavanje glomaznog otpada putem mjesnih odbora, zamjenjuje usluga prikupljanja krupnog otpada u količini do 2 m³ bez naknade jednom godišnje na obračunskom mjestu korisnika u dogovoru s KD Čistoća.

Reciklažna dvorišta

KD Čistoća otvorila je u Mihačevoj dragi, na Pehlinu i u Ulici Jože Vlahovića reciklažna dvorišta gdje građani mogu potpuno besplatno zbrinuti svoj neopasni otpad.