Zbrinjavanje građevnog otpada iz kućanstva

Građani grada Rijeke građevni otpad iz svog kućanstva koji nastaje održavanjem i manjim popravcima, u količini ne većoj od 200 kilograma, mogu bez naknade zbrinuti u reciklažnim dvorištima Mihačeva draga, Pehlin i Jože Vlahovića, kojima upravlja KD Čistoća d.o.o. Rijeka, maksimalno jednom u 6 mjeseci.

Sav građevni otpad iz kućanstva u količini većoj od navedene, kao i sav građevni otpad od pravnih subjekata moguće je zbrinuti u Građevinskom reciklažnom dvorištu na adresi Mihačeva draga 41, kojim upravlja tvrtka GRD d.o.o. Rijeka.

Sve informacije, uključujući uvjete rada i zbrinjavanja građevnog otpada dostupne su na web stranici Građevinskog reciklažnog dvorišta.