Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada u Rijeci obavlja KD Čistoća.

Organizirani odvoz komunalnog otpada za stambeni i garažni prostor te za poslovne prostore za područje grada Rijeke u nadležnosti je Komunalnog društva Čistoća.

Od 1. studenog 2018. godine stupio je na snagu novi način obračuna troškova odvoza otpada, kojim se cijena odvoza otpada više ne određuje na temelju površine stambenog prostora, već prema broju članova kućanstva koji u njemu žive. Takav obračun je pravedniji, jer je sada, primjerice, samac u stanu od 80 m² plaćao višu cijenu otpada nego četveročlana obitelj u stanu od 60 m².

Uz broj članova kućanstva, prema kojem se određuje volumen pojedinačnog spremnika u obiteljskim kućama, ili udio u zajedničkom spremniku u slučaju višestambenih zgrada, glavni kriterij za određivanje konačne cijene usluge je i mjesečni broj pražnjenja spremnika. Najjednostavnije rečeno, konačna cijena formira se prema tome koliko puta se prazni pojedinačni spremnik i koje je zapremine, odnosno koliko puta se prazni zajednički spremnik i kojeg je volumena.

Bitno je naglasiti da se pri tom naplaćuje isključivo pražnjenje spremnika za miješani komunalni otpad, odnosno biorazgradivi otpad, dok se odvoz otpada iz spremnika za odvojeno prikupljanje otpada poput plastike, papira i stakla ne naplaćuje. Korisnici će tako, ovisno o stupnju odvajanja otpada, moći izravno utjecati na broj mjesečnih pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad.

Minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada predlaže davatelj usluge, odnosno KD Čistoća, za kućanstva primjereno broju osoba u kućanstvu, a za pravne osobe i obrtnike primjereno vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru.

Komunalni otpad od kućanstva prikuplja se u standardiziranim spremnicima volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara, te 1.100 litara, 3.000 litara i 5.000 litara, za višestambene objekte i urbane sredine. Komunalni otpad od pravnih osoba i obrtnika prikuplja se  spremnicima volumena 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 3.000 litara, 5.000 litara i 10.000 litara.

Korištenje pojedinačnih spremnika KD Čistoća će osigurati u roku od tri godine, a spremnici će se dodjeljivati postupno po riječkim kvartovima, o čemu će građani biti pravovremeno informirani. Do tada će korisnici javne usluge miješani i biorazgradivi otpad odlagati u zajedničke spremnike smještene na javnim površinama.

Cjenici usluga prikupljanja otpada nalaze se na mrežnim stranicama KD Čistoća.