Besplatan odvoz i besplatna predaja električnog i elektroničkog otpada

Besplatan odvoz električnih i elektroničkih uređaja težih od 30 kg

Za sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme ukupne mase veće od 30 kg građani mogu naručiti besplatan odvoz:

  • putem nacionalnog koncesionara za prikupljanje elektrootpada, tvrtke FLORA VTC (za cijelo područje Republike Hrvatske) – više načina prijave EE otpada
  • putem tvrtke Frigomatic, kao ugovornog partnera nacionalnog koncesionara na području Primorsko-goranske i Istarske županije – više načina prijave EE otpada

Besplatan odvoz samo velikih kućanskih aparata u Rijeci obavlja tvrtka Metis. Odvoz se može naručiti na besplatan broj telefona 0800 0051 i putem on-line obrasca na web-stranicama tvrtke Metis.

EE otpad skupljač je dužan preuzeti najduže unutar 20 dana od poziva.

Osobna predaja otpada u reciklažno dvorište

Električni i elektronički otpad moguće je samostalno predati i u reciklažna dvorišta KD Čistoće, a sitni EE otpad i u mobilna reciklažna dvorišta.

Osobna predaja u trgovini

  • Ako kupite elektronički ili električni uređaj, dužni su vam u trgovini preuzeti EE otpad po sistemu „jedan za jedan“.
  • Ako trgovina u svom prodajnom programu ima halogene žarulje, fluorescentne i ostale vrste štednih žarulja dužna ih je preuzimati bez naknade i obveze kupnje bez obzira na proizvođača i tip žarulje.
  • Ako maloprodajna trgovina ima više od 400 četvornih metara prodajne površine za EE opremu, unutar svog poslovnog prostora dužna je osigurati preuzimanje EE otpada veličine do 25 centimetara bez naknade i bez obveze kupnje. Prodavatelj je obvezan na vidnom mjestu na ulazu za kupce u trgovinu naljepnicom i na istaknutom mjestu na blagajni naljepnicom ili stalkom informirati krajnjeg korisnika o mogućnosti predaje odnosno o obvezi preuzimanja EE otpada propisanom oznakom (Preuzimamo EE otpad) te po potrebi i usmeno o načinu i uvjetima preuzimanja
  • Serviser je unutar svog poslovnog prostora dužan besplatno preuzeti EE opremu za koju se utvrdi da popravak nije moguć ili je neisplativ.

Više o tome što je elektronični i elektronički otpad i druge korisne informacije mogu se saznati na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.