Za sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme ukupne mase veće od 30 kg za cijelo područje Republike Hrvatske, građani mogu naručiti besplatan odvoz:

  • pozivom na: 0800 444 110 (besplatni telefonski poziv sa fiksne telefonske linije) od 08-16 sati.
  • unosom naloga preko web portala
  • SMS-om: 098/444110
  • e-mailom: prijava@eeotpad.com

EE otpad skupljač je dužan preuzeti najduže unutar 30 dana od poziva. Skupljanje i prijevoz EE otpada obavljaju se bez naplate.

Besplatan odvoz samo velikih kućanskih aparata u Rijeci obavlja tvrtka Metis. Odvoz se može naručiti na besplatan broj telefona 0800 0051 i putem on-line obrasca na web-stranicama tvrtke Metis.

Tvrtka FRIGOMATIC temeljem dobivene regionalne koncesije ovlaštena je također za prikupljanje EE otpada od 1. – 10. kategorije, a kao ugovorni partner nacionalnog koncesionara za prikupljanje tvrtka Flora – VTC d.o.o. ovlašteni je skupljač EE otpada na području Primorsko-goranske i Istarske županije.

Na poziv građana, tvrtka će besplatno preuzeti sav EE otpad te izdati potvrdu o primopredaji EE otpada, čime pred nadležnim tijelima potvrđujete da ste sve otpisane električne i elektroničke uređaje i opremu zbrinuli na zakonom propisani način. Dolazak na Vašu adresu u prosjeku 3 dana od Vašeg poziva.

Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost može se pronaći popis tvrtki po županijama gdje se električni i elektronički otpad može osobno predati.

EE otpad koji se predaje skupljaču mora biti u stanju iz kojeg je vidljivo da nije prethodno rastavljan radi vađenja zasebnih komponenti (ekrani kompjutora, elektromotori crpki ili kompresora i sl.)

Više informacija o tome što je elektronični i elektronički otpad i druge korisne informacije mogu se saznati na stranicama nacionalnog koncesionara za prikupljanje elektrootpada.

Električni i elektronički otpad moguće je samostalno predati i u reciklažna dvorišta KD Čistoće.