S ciljem nadogradnje sustava prikupljanja otpada KD Čistoća provodi pilot-projekt u sklopu kojeg su na deset lokacija u Rijeci postavljeni specijalizirani spremnici za prikupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstva.

Postavom spremnika za sakupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstva korisnicima se pruža dodatna mogućnost odlaganja ove posebne kategorije otpada čime se doprinosi kako očuvanju okoliša i zdravlja ljudi tako i poticanju visokokvalitetnog recikliranja s ciljem ponovne uporabe ove vrijedne sirovine.

Postavljeni spremnici za skupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstva

Sakupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstva doprinosi djelovanju sustava oporabe otpadnog jestivog ulja

Ciljevi i prednosti

Sakupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstva doprinosi djelovanju sustava oporabe otpadnog jestivog ulja. Naime, otpadna jestiva ulja su bio razgradiva i čine neopasan otpad te su vrijedna sirovina za proizvodnju bio dizela.

Pravilnim odlaganjem rasterećuje se kanalizacija, komunalno odvođenje otpadnih voda, kao i instalacije i cjevovodi u domaćinstvu.

Jednostavno rukovanje kod kuće i postava spremnika za sakupljanje otpadnog jestivog ulja u blizini korisnika čine zaštitu okoliša vrlo jednostavnom. Prikupljeno otpadno jestivo ulje održiva je sirovina za proizvodnju biogoriva čime se pridonosi smanjenju emisije CO2.

Postavljeni spremnici za skupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstva

Postupak sakupljanja otpadnog jestivog ulja u kućanstvu

Kako koristiti spremnik za otpadno jestivo ulje iz kućanstva

Najlakši način sakupljanja otpadnog jestivog ulja u kućanstvu jest ulijevanje otpadnog jestivog ulja u korištenu plastičnu bocu.
Kada se boca napuni, potrebno ju je dobro zatvoriti i odložiti u specijalizirani spremnik na najbliže dostupnoj lokaciji

U spremnike je dopušteno odlaganje: korištenog ulja za kuhanje (ulje iz friteze, ribljih konzervi) i pokvarenog ulja kojem je istekao rok trajanja. Nije dopušteno odlaganje: motornog ulja, otpadnog ulja i maziva te majoneze, masti i maslaca.

Lokacije spremnika

Na području grada Rijeke specijalizirani spremnici za otpadno jestivo ulje iz kućanstva postavljeni su na 10 lokacija. Spremnici su postavljeni unutar zone ekootoka uz postojeće specijalizirane spremnike za tekstil.

Lokacije postavljenih spremnika za otpadno jestivo ulje iz kućanstva:

  1. MO Drenova – Cvetkov trg, istočno od k.br. Brce 14
  2. MO Škurinje – Sadska ulica, križanje s Ive Lole Ribara
  3. MO Brašćine Pulac – Autobusno stajalište Kapitanovo
  4. MO Trsat – Drage Šćitara kod k.br. 17
  5. MO Podvežica – Drage Gervaisa kod k.br. 74
  6. MO Gornja Vežica – Ratka Petrovića kod k.br. 27
  7. MO Grbci – Primorska kod k.br. 3c, autobusno stajalište
  8. MO Sveti Nikola – Medovićeva nasuprot k.br. 21
  9. MO Podmurvice – Franje Čandeka – autobusno stajalište Čandekova, južni ulaz k.br. Cavtatska 2
  10. MO Srdoči – Gustava Krkleca nasuprot k.br. 6

Na području Grada Rijeke, otpadna jestiva ulja iz kućanstva mogu se  zbrinuti i u mobilnim reciklažnim dvorištima te u reciklažnim dvorištima Mihačeva draga i Jože Vlahovića.