Građanin koji primijeti da je krupni otpad ostavljen pored baje za komunalni otpad, odnosno bačen u prirodu ili ostavljen na neko drugo mjesto koje nije predviđeno za odlaganje otpada, o tome može obavijestiti komunalnog redara. Ako ima saznanja o tome, može obavijestiti o osobi ili registraciji vozila kojim je  nelegalni otpad dovezen.

Više o drugim ovlastima komunalnog redara vezanih uz odlaganje otpada te kontakti komunalnih redara – Direkcija za komunalno redarstvo.