Na području Rijeke započelo je uspostavljanje sustava primarne selekcije otpada, odnosno omogućavanje odvajanja otpada ''na kućnom pragu'' i to postavljanjem seta tipiziranih spremnika od tri posude za prikupljanje ukupno pet reciklabilnih frakcija.

Set tipiziranih spremnika uključuje spremnike ŽUTE boje za prikupljanje stakla, metala i plastike, PLAVE boje za prikupljanje papira i kartona te NARANČASTE boje za prikupljanje tetra ambalaže, a postavljeni su uz već postojeće spremnike za miješani komunalni otpad.

Također, kao nadogradnja sustava odvojenog prikupljanja otpada, u Rijeci postoje mobilna reciklažna dvorišta, koja služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva.

Kako bi se najmlađe Riječane poučilo važnosti odvajanja otpada, KD Čistoća je na nekoliko lokacija u gradu postavilo setove posuda u obliku dupina (za papir), medvjedića (plastična ambalaža) i žabe (tetrapak).

U ljekarnama se mogu odlagati stari lijekovi.

Od listopada 2011. godine građani mogu u posebne žute spremnike odlagati i staru odjeću i obuću u nove spremnike žute boje te u reciklažnim dvorištima.

KD Čistoća nudi i mogućnost postave tipiziranih kartonskih kutija za odlaganje papira unutar poslovnih prostora, a zbrinjavanje otpada ostvaruje se bez naknade.