Prikupljanje korisnog otpada na "kućnom pragu" te u reciklažnim dvorištima.

Otpadnici, poluukopani spremnici i pametni spremnici

Na području Rijeke započelo je uspostavljanje sustava primarne selekcije otpada, odnosno omogućavanje odvajanja otpada ”na kućnom pragu” i to postavljanjem seta tipiziranih spremnika od tri posude za prikupljanje ukupno pet reciklabilnih frakcija, tzv. „otpadnika“.

Set tipiziranih spremnika uključuje spremnike ŽUTE boje za prikupljanje stakla, metala i plastike, PLAVE boje za prikupljanje papira i kartona te NARANČASTE boje za prikupljanje tetra ambalaže, a postavljeni su uz već postojeće spremnike za miješani komunalni otpad.

Na više od 30 lokacija u Rijeci, pored seta tipiziranih spremnika nalaze se i bijeli spremnici s ljubičastom oznakom za odlaganje odjeće, tekstila i obuće.

O tome koji se otpad odlaže u koju vrstu spremnika više na mrežnim stranicama KD Čistoće.

Na određenim lokacijama u gradu umjesto plastičnih spremnika, postavljeni su poluukopani spremnici, većeg kapaciteta nego onih nadzemnih.

Umjesto koševa za smeće u središtu Rijeke postavljeni su pametni solarni modularni spremnici. Pametni modularni spremnik je po mnogočemu zaista pametan, ponajprije jer ima ugrađenu tehnologiju koja omogućuje slanje signala kada ga je potrebno isprazniti. Svaki spremnik ima dva modula – za miješani komunalni otpad i reciklabilni otpad.

Reciklažna dvorišta i mobilna reciklažna dvorišta

KD Čistoća otvorila je u Mihačevoj dragi, na Pehlinu te u Ulici Jože Vlahovića reciklažna dvorišta gdje građani mogu potpuno besplatno zbrinuti reciklabilne sirovina, ali i problematične vrsta otpada iz kućanstva.

Također, kao nadogradnja sustava odvojenog prikupljanja otpada, u Rijeci postoje mobilna reciklažna dvorišta – pokretni spremnici za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.