Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke.

Obveza donošenja odluke je proizašla iz novog Zakona o gospodarenju otpadom te, između ostaloga, sadržava iznos cijene obvezne minimalne javne usluge.

Ukupna cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova pružanja javne usluge sakupljanja otpada, a čini je cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i cijena obvezne minimalne javne usluge (OMJU). Obvezna minimalna javna usluga je iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge.

Za razliku od dosadašnjeg zakonskog rješenja, koje je razvrstavalo cijene u kategorije i potkategorije, novi zakon je propisao da OMJU ima samo dvije kategorije: korisnike kućanstva i korisnike koji nisu kućanstva. Odlukom gradskog vijeća cijena obvezne minimalne javne usluge za sve Korisnike razvrstane u kategoriju kućanstva u obračunskom razdoblju iznosi 54,91 kuna bez PDV-a, a za korisnike koji nisu kućanstvo u obračunskom razdoblju iznosi 154,53 kuna bez PDV-a.

Omjer cijene za količinu predanog miješanog otpada (51,42%) i cijene obvezne minimalne javne usluge (48,58%) u cijeni javne usluge je odmjeren na način koji će osigurati obavljanje javne usluge na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, javnost rada i onečišćivač plaća, kako bi se osiguralo i poticalo odvojeno sakupljanje otpada.

Prihod javne usluge sakupljanja otpadaSlabost zakona: samo dvije kategorije korisnika

Kako je pojasnila pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke Maja Malnar, neće doći do povećanja ukupnih iznosa OMJU u odnosu na proteklu godinu.
„Međutim, s obzirom na zakonsko rješenje, koje predviđa isključivo dvije kategorije korisnika usluge, oni korisnici koji imaju najmanji dio članova kućanstva, kao i manji gospodarstvenici, bit će više pogođeni tom cijenom,“ kazala je pročelnica Malnar.

Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke bio je dio dnevnog reda na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj  24. veljače 2022. godine. Na navedeni Prijedlog odluke poneseno je petnaest amandmana Kluba vijećnika Možemo!, Akcije mladih i Unije Kvarnera, jedanaest amandmana Kluba MOSTA, dva amandmana Kluba HDZ-a te jedan amandman Kluba PGS-LABURISTI. Nakon rasprave na predmetnoj sjednici, gradonačelnik Marko Filipović je povukao Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke.

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke

Gradonačelnik Marko Filipović sa zamjenicima Sandrom Krpan i Goranom Palčevskim

Nakon sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke, izmijenjen je dio odredbi prethodnog Prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke na način da su uvaženi određeni amandmani kubova vijećnika te je dodan dio obrazloženja kojim je detaljnije pojašnjen način izračuna cijene obvezne minimalne javne usluge, a na što su tijekom rasprave ukazali određeni gradski vijećnici.

„Zahvaljujem se svim vijećnicima, nas građani nisu birali da donosimo popularne odluke. Svjestan sam da će odluka utjecati na cijenu prikupljanja otpada, no u pitanju je budućnost poslovanja KD Čistoće, ali i uvođenje individualnog sustava gospodarenja komunalnim otpadom. Tijekom konzultacija pojedini klubovi vijećnika su računali predloženu cijenu i došli do sličnih brojeva“, kazao je gradonačelnik Rijeke, istaknuvši kao je kalkulacija rađena u listopadu protekle godine te ne uključuje povećane cijene energenata, no izrazio je nadu da će cijena energenata ipak pasti.

I na danas predloženu odluku podneseno je nekoliko amandmana, s time da je gradonačelnik prihvatio četiri amandmana Kluba vijećnika Možemo!-Akcija mladih-Unija Kvarnera te jedan amandman Kluba PGS-LABURISTI, a nije prihvatio zajedničke amandmane vijećnika Vedrana Vivode (Akcija mladih) te Roberta Salečića (Unija Kvarnera), kao ni amandman Mosta. Most te vijećnici Vivoda i Salečić predložili su smanjenje cijene OMJU, a dva vijećnika i izgradnju kompostane.
„Amandmane smo odbili, jer se ne s njima ne možemo konceptualno složiti, budući da se razilazimo oko načina poslovanja KD Čistoće istoće te organizacije prikupljanja otpada“, kazao je gradonačelnik Filipović, istaknuvši kako se razmatra mogućnost da se kompostana sagradi na području nekog od gradova i općina gdje gospodari komunalno društvo „Komunalac“ iz Opatije, dok bi zauzvrat ti stanovnici mogli koristiti usluge upravo sagrađene riječke sortirnice odvojenog otpada, prve takve izgrađene u Hrvatskoj.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke usvojena je većinom glasova za, odnosno sa 16 glasova za i 15 protiv.

Za su glasovali vijećnici SDP-a, PGS-a, platforme Možemo!, HSU-a, IDS-a i SDSS-a, a protiv vijećnici HDZ-a, Nezavisne liste Davora Štimca, Mosta, Akcije mladih i Unije Kvarnera bili su protiv.

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke

Vijećnici drugu sjednicu za redom raspravljali o cijeni sakupljanja otpada

Dugotrajna rasprava vijećnika o temi gospodarenja otpadom

Vijećnici HDZ-a istaknuli su kako i dalje smatraju da cijena OMJU nije dobro obrazložena, sa čime su se složili i vijećnici Nezavisne liste Davora Štimca. HDZ je nadalje naglasio da se odlukom ne osigurava načelo da onečišćivač plaća te da je potrebno smanjiti cijene racionalizacijom poslovanja KD Čistoće ili drugačijom organizacijom sakupljanja otpada.

Vijećnici HDZ-a, vijećnik Vedran Vivoda (Akcija mladih) i vijećnici Nezavisne liste Davora Štimca istaknuli su kako smatraju da Riječani ne bi trebali plaćati više troškova od onih koje prikupljanje otpada košta na njihovom području, odnosno da ne bi trebali biti solidarni općinama i gradovima u okruženju na kojima KD Čistoća prikuplja otpad. Vijećnici Mosta upozorili su kako je ovakav sustav prikupljanja otpada neodrživ i skup.

Vijećnici PGS-a istaknuli su kako se na posljednjoj sjednici zalagali za smanjenje cijene, no nakon konzultacija i pojašnjenja, zauzeli su stav da je povećanje cijena nužno za implementaciju individualnog sustava skupljanja otpada.
„Htjeli smo na ovu sjednicu podnijeti amandman kojim bi smanjili cijenu za kućanstva, no izračun je pokazao da bi smanjenje cijene od 5 kuna za kućanstva dovelo do izrazito nepovoljnog povećanja za oko 70-ak kuna za nekućanstva. To je posljedica loše napisanog zakona, jer u isti koš stavlja i male i velike poduzetnike. Kućanstva tih 5 kuna neće ni osjetiti, a poduzetnici bi itekako mogli, i stoga smo odustali tog amandmana“, pojasnila je vijećnica PGS-a Tea Mičić Badurina.

Vijećnici platforme Možemo! naglasili su kako su tijekom konzultacija izrazili nadu da predložena cijena uključuje i rizike, npr. cijena energenata, te da neće podržati dodatna povećanja cijena.

Vijećnici SDP-a kazali su kako se ne mogu složiti da nije dano obrazloženje predložene cijene, naglasivši kako su u nabrojani svi troškovi pokriveni fiksnim dijelom cijene, sve kako bi takva naknada osigurala stabilnost i održivost poslovanja. Naglasili su da moramo, iako je zakon nedovoljno dobar, izvući iz zakonskih rješenja maksimalnu korist za građane. Tako, iako su kućanstva svrstana u samo dvije kategorije, postoje spremnici različitih volumena, koji se prilagođavaju korisnicima te se uvažavaju korisnici u težem socijalnom stanju.

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke

Gradski vijećnici dali suglasnost za zaduženje Energa za uređenje komunalne infrastrukture

Suglasnost za zaduženje Energa za vlastiti udio u EU projektu obnove toplinarstva Rijeke

Gradsko vijeće dalo je suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza TD Energo, odnosno za financiranje vlastite komponente u EU projektu „Obnova toplinarstva Grada Rijeke“. Radi se o projektu za koji su sredstva dobivena putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka.

Cilj projekta je povećanje energetske učinkovitosti toplinskog sustava i pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom na području grada Rijeke ulaganjem u modernizaciju proizvodnih pogona (toplana) i distribucijske mreže uz postupan prelazak na energetski učinkovit sustav centraliziranog grijanja, a predviđeno trajanje projekta je do 1. rujna 2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 112,2 milijuna kuna, od čega iz fondova EU osigurano 83,8 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Nadalje, putem javnog poziva Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancirat će provedbu EU projekta do najviše 10 milijuna kuna, s time da će se konačni iznos sufinanciranja odrediti tek kod završnog zahtjeva za plaćanje.

Zbog potrebe vlastitog udjela u financiranju projekta, TD Energo se obratio komercijalnim i razvojnim bankama pri čemu je zatražio ponudu kredita za vlastita sredstva na projektu u iznosu od 30 milijuna kuna, od čega bi Grad Rijeka jamčio za 24 milijuna kuna, uvećano za pripadajuću kamatu i ostale troškove. Navedeni iznos zatražen je zbog znatnog porasta cijena na tržištu građevinskog materijala i usluga, sve kako ne bi došlo do ugrožavanja realizacije provedbe projekta, u slučaju da konačna vrijednost ugovora naraste iznad procijenjenih vrijednosti.

Nakon pitanja vijećnika, direktor Energa Sanjin Kirigin istaknuo kako će modernizacija sustava donijeti smanjenje cijene fiksnog (paušalnog) dijela cijene centralnog grijanja, dok varijabilni ovisi o tržišnim cijenama plina.
„Teško mi je reći koliko bi se fiksni dio centralnog grijanja mogao smanjiti, a što se tiče varijabilnog, on je ovisan o tržištu. No, u roku od 6 do 7 mjeseci se očekuje stabiliziranje cijene plina i povratak na cijene koje su bile do danas“, kazao je direktor Kirigin.

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke

Predsjednica Gradskog vijeća Ana Trošelj i gradonačelnik Marko Filipović

Za brojne aktivnosti za mlade u 2021. izdvojeno 3,7 milijuna kuna

Gradsko vijeće usvojilo je izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2021. godinu Tijekom 2021. godine, u okviru Akcijskog plana za mlade Grada Rijeke provedeno je niz aktivnosti u području mladih od kojih razlikujemo dodjelu potpora i nagrada, različita natjecanja i javna događanja, programe i projektne aktivnosti u području obrazovanja, kulture, poduzetništva, socijalne skrbi, sporta i tehničke kulture te aktivnog sudjelovanja mladih u društvu. Tako je Grad Rijeka u 2021. godini uložio financijska sredstva kroz sufinanciranje brojnih aktivnosti namijenjenih mladima u iznosu oko 3.736.576,27 kuna te zabilježio oko 15.000 korisnika programa i usluga i desetke tisuća sudionika različitih online i javnih događanja. Gradski vijećnicu upozorili kako bi u Akcijski plan trebalo uključiti više tema vezanih uz zapošljavanje mladih.

Usvojene su izmjene Odluke o dodjeli nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“, a sve u cilju unapređenja procesa dodjele nagrade osmišljene kako bi se posebno valorizirao individualni doprinos odgoju i obrazovanju odgojno-obrazovnih radnika iz riječkih predškolskih i osnovnoškolskih ustanova.

Nova strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za minimalno šest mjeseci

Gradsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021-2027. godine i pratećih dokumenata; Komunikacijske strategije, Komunikacijskog akcijskog plana i Akcijskog plana za provedbu strategije. Izrada Strategije je nužna ne samo zbog nedavnog povećanja obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka na nove članove, odnosno općine Matulji, Omišalj i Jelenje i grad Bakar, već prvenstveno zbog činjenice da je izrada Strategije podloga za dobivanje EU sredstava iz ITU mehanizma i u sljedećem financijskom razdoblju Europske unije. Gradonačelnik Filipović naglasio je kako se očekuje izrada Strategije u roku od minimalno šest mjeseci.

Usvojene su dvije odluke vezane uz prodaju zemljišta na Trsatu, o čemu je moralo glasovati Gradsko vijeće, budući da ponude kupaca prelaze milijun kuna. Atraktivna zemljišta privukla su velik broj zainteresiranih kupaca, pa je cijena za dva zemljišta, svaki veličine oko 600 m², višestruko narasla. Usvojene su i izmjene Odluke o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, a radi usklađenja s novim Zakonom o proračunu.

U 2022. godini ponavljanje natječaja za turističke i ugostiteljske sadržaje u Palači Šećerane

Prihvaćene su izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje od 2020. do 2022. godine i Plana davanja koncesija na području grada Rijeke za 2022. godinu. Plan je bilo nužno izmijeniti budući da se tijekom 2022. godine planiraju provesti novi postupci davanja koncesija za dvije koncesije za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane (za obavljanje usluga u turizmu i za obavljanje ugostiteljske djelatnosti) za koje u prethodno provedenim postupcima davanja koncesija nije zaprimljena niti jedna ponuda.

Vijećnici su donijeli izmjene Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za gradnju kanalizacijskih kolektora na istočnoj strani grada Rijeke (područje Trsata i Pećina) i pripadajućih posebnih građevina. Odluku je bilo važno donijeti zbog povećanja koncesijskog područja na pomorskom dobru, a sve kao temelj za izdavanje građevinske dozvole za radove.

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke

Novi gradski vijećnici – Marijan Šegota i Stipe Karaula

Usvojen detaljni plan raspodjele sredstava za javne potrebe u tehničkoj kulturi

Usvojen je Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu. Za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi osigurano je 1,085 milijuna kuna, koji su raspodijeljeni za provedbu 78 programa i projekata.

Prihvaćen je i Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka u 2022. godini, za što će se iz gradskog proračuna izdvojiti 200 tisuća kuna.

Odlukom Gradskog vijeća, Grad Rijeka sudjelovat će u formiranju partnerstva predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora na području grada Rijeke i otoka Krka, a u svrhu osnivanja i djelovanja Lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG), kao jedan od suosnivača udruge. FLAGovi imaju značajnu ulogu u poticanju održivog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja te predstavljaju temeljni alat za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije.

Članovima gradskog vijeća Željki Matković (HDZ) i Marinu Miletiću (MOST) na njihov zahtjev mandat u Gradskom vijeću stavljen je u mirovanje, a mandat je započeo njihovim zamjenicima, Stipi Karauli i Marijanu Šegoti, koji su danas položili vijećničku prisegu. Osnovan je novi klub vijećnika, a radi se o Klubu vijećnika IDS-HSU-SDSS.