Početkom prosinca 2023. godine na Korzu, od Jadranskog pa do Jelačićevog trga postavljeno je 10 košarica za sitni komunalni otpad.

Košarice za otpad imaju i poseban dio za gašenje i odlaganje cigareta.

Sredstva za nabavku košarica za sitni komunalni otpad osigurana su bila u gradskom proračunu za 2023. godinu, a jedinična cijena po košarici iznosi 523,96 eura što uključuje košaricu, postolje i vijke kojima je košarica pričvršćena i osigurana.

Koševi za smeće praznit će se dva puta dnevno, a ukoliko se pokaže potreba i češće od toga.