Od 2. siječnja 2024. godine, u gradu Rijeci započeo je individualizirani sustav prikupljanja komunalnog otpada sukcesivno po mjesnim odborima. Postavljaju se i zajednički spremnici na površini javne namjene.

Spremnici koji se nalaze na fotografijama postavljeni su u ulici Miroslava Krleže. Na lokacijama se postavljaju tri vrste spremnika: za miješani komunalni otpad (zeleni spremnik), papir i karton (plavi spremnik) te za plastiku, metalnu i višeslojnu ambalažu (žuti spremnik).

U tijeku je postupak programskog povezivanja spremnika s pripadajućim ključevima/karticama kako bi sve bilo spremno za veljaču 2024. kada se MO Srdoči, MO Pehlin, MO Grbci i MO Gornji Zamet uključuju u individualni sustav sakupljanja komunalnog otpada.

Od 2. siječnja 2024. godine, u gradu Rijeci započinje individualizirani sustav prikupljanja komunalnog otpada sukcesivno po mjesnim odborima. Svim su korisnicima dodijeljeni vlastiti spremnici za otpad, čime se osigurava kontrola nad vlastitim otpadom, sprječava neovlašteno korištenje spremnika te utječe na količinu i kvalitetu odvojeno prikupljenih vrijednih vrsta otpada.

Korisnicima koji žive u obiteljskim kućama dodjeljuju se vlastiti spremnici za otpad – zeleni spremnik za odlaganje preostaloga (miješanog) komunalnog otpada, plavi spremnik za odlaganje papira i kartona te žuti spremnik za odlaganje plastike, metala i višeslojne ambalaže.

Korisnicima koji žive u višestambenim zgradama dodjeljuju se zajednički spremnici kojima pristup imaju samo stanari kojima su spremnici namijenjeni. Za svaku višestambenu zgradu, a sukladno broju korisnika i broju članova pojedinih kućanstava, određen je potreban volumen spremnika te broj odvoza.

Na javnim površinama za sve korisnike ostaju samo zajednički spremnici za prikupljanje otpadnog stakla, tekstila i obuće te otpadnog jestivog ulja.