Četvrtak, 24. rujan 2020.

Aktualni sat 29. sjednice Gradskog vijeća

Zvonimir Peranić (Lista za Rijeku RI) postavio je pitanje intendantu Marinu Blaževiću vezano uz sistematizaciju radnih mjesta iz srpnja mjeseca kojom su se promijenila radna mjesta. Pitao je koji su učinci sistematizacije, koliko je ljudi u procesu otkazivanja ugovora o radu, koliko ih je nakon nove sistematizacije je s višim, a koliko s nižim koeficijentima,…

Više informacija

Srijeda, 27. svibanj 2020.

Aktualni sat 27. sjednice Gradskog vijeća

Oskar Skerbec (IDS) je kazao kako je Pandemija korona virusa ostavila niz negativnih posljedica na sve, od obustave i racionalizacije programa u kulturi i sportu, a velik utjecaj na proračun KD Autotrolej, koji je zbog toga postao jedan od većih tragičara. Prošle smo godine raspravljali o problemu pomanjkanja vozača i mjerama za zapošljavanje vozača, a…

Više informacija