Srijeda, 30. rujan 2020.

Predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2021.

Što su Javne potrebe u kulturi? Javne potrebe u kulturi čine kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Rijeku koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Rijeke. Tko ima pravo podnošenja prijave? Pravo podnošenja prijava na Poziv imaju pravne osobe (udruge, umjetničke organizacije, tvrtke, ustanove i dr.) i fizičke osobe. Koji programi se…

Više informacija

Srijeda, 30. rujan 2020.

Mentalfest: promocija „Kuharice za samostalan život“

U četvrtak, 1. listopada 2010. godine, s početkom u 19.00 sati, u bistrou „Veseljak“, Krnjevo 12/A, održat će se promocija „Kuharice za samostalan život“ koja je nastala u sklopu projekta Europskog socijalnog fonda „Prilika“. Projekt je Dom za odrasle osobe Turnić provodio od 2017. do 2020. godine.

Više informacija

Srijeda, 30. rujan 2020.

Pokretanje studija Logopedija

U četvrtak, 1. listopada 2020. godine, u 12.30 sati, u Sali Senata na 1. katu Rektorata Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka, Grad Rijeka i Sveučilište u Rijeci potpisat će Sporazum o suradnji na pokretanju studija Logopedija i Logopedskog centra.

Više informacija

Srijeda, 30. rujan 2020.

Obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba

U četvrtak, 1. listopada 2020. godine, u 9.30 sati, u Salonu Grada Rijeke, Korzo 16/1. kat, u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba održat će se prijem za predsjednike riječkih Klubova za umirovljenike i starije osobe.

Više informacija