U četvrtak, 1. listopada 2020. godine, u 12.30 sati, u Sali Senata na 1. katu Rektorata Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka, Grad Rijeka i Sveučilište u Rijeci potpisat će Sporazum o suradnji na pokretanju studija Logopedija i Logopedskog centra.

Uviđajući važnost prevencije, ranog otkrivanja, dijagnosticiranja i tretmana poremećaja humane komunikacije, govora, jezika te čitanja i pisanja, ovim Sporazumom između Grada Rijeka i Sveučilišta u Rijeci definirana se kontinuirana suradnja na području pokretanja i rada studija Logopedija i Logopedskog centra (centra UniLOG ).

Sporazum će potpisati gradonačelnik Rijeke mr. sc. Vojko Obersnel i rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija.

Svečanom potpisivanju nazočit će i Sanda Sušanj, pročelnica Odjela za odgoj i obrazovanje Grada Rijeke, prof. dr. sc. Marta Žuvić, prorektorica za studije, studente i osiguranje kvalitete Sveučilišta u Rijeci i doc. dr. sc. Zdravko Kolundžić, voditelj studija Logopedija.

Sveučilišni preddiplomski studij Logopedija pri Sveučilištu uspostavlja se kao redoviti trogodišnji studij i pružit će kvalitetnu izobrazbu budućih logopeda za rad u različitim sustavima.
U okviru Logopedskog centra (centra UniLOG) provodit će se vježbe i stručna praksa za studente logopedije Sveučilišta u Rijeci i drugih suradničkih struka kako bi studenti mogli integrirati teorijska znanja s praktičnim vještinama koje su potrebne za budući rad u struci. Centar UniLOG ostvarivat će suradnju s odgojno-obrazovnim ustanovama na području Grada Rijeke i omogućit prikupljanje podataka i provođenje istraživanja.

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Gordana Brkić Žagar