Utorak, 29. rujan 2009.

Gradsko vijeće usvojilo rebalans proračuna

<Gradsko vijeće usvojilo je izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu kojim je proračun smanjen za 55 milijuna kuna, odnosno za 5,9%, pa sada iznosi 885.765.000 kuna. Smanjenje rashoda neće utjecati na realizaciju već započetih projekata, niti na postignuti životni standard građana.

Više informacija

Utorak, 8. rujan 2009.

Uskoro natječaj za financiranje projekata udruga građana u 2010.

Ured Grada objavit će Natječaj za financiranje projekata udruga građana u 2010. godini. Riječ je o natječaju koji se provodi petu godinu zaredom, a čiji je cilj podržati projekte kojima se potiče razvoj civilnoga društva te unapređuje partnerski odnos Grada Rijeke i organizacija civilnoga društva.

Više informacija