<Gradsko vijeće usvojilo je izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu kojim je proračun smanjen za 55 milijuna kuna, odnosno za 5,9%, pa sada iznosi 885.765.000 kuna. Smanjenje rashoda neće utjecati na realizaciju već započetih projekata, niti na postignuti životni standard građana.

Vijećnici HDZ-a, Liste za Rijeku i PGS-a istaknuli su kako je proračun kod samog planiranja nerealno postavljen. Prema HDZ-u prihodi od prodaje imovine stalno se precjenjuju, dok PGS smatra da kod planiranja proračuna nisu uzeti u obzir već zamjetni poremećaji u gospodarstvu.
“Ovo je prvi i posljednji rebalans Rijeke u ovoj godini, a ako eventualno dođe do poremećaja na prihodovnoj strani, iskoristit ću svoje pravo da kao osoba odgovorna za izvršenje proračuna smanjim njegovu rashodovnu stranu. Smatram da smo realno planirali proračun, vodeći se smjernicama Vlade, čak i nešto niže od smjernica. Naime, za razliku države, koja je na početku godine predvidjela povećanje plaća, smatrajući to nerealnim, planirali smo povećanje od samo 3%, što smo na kraju morali potpuno ukinuti,” kazao je Obersnel.

Usvojen je niz odluka o imenovanjima, članova odbora Gradskog vijeća, skupština i upravnih vijeća komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke. Oporba je zahtijevala mogućnost da budu članovi skupština i upravnih vijeća ustanova i društava, no gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel i vijećnici vladajuće koalicije su istaknuli kako su građani na izborima izabrali vlast, koja je onda ona odgovorna i za upravljanje društvima i ustanovama.

Prihvaćeno je izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Rijeke za 2008. godinu, koje je državna revizija dala uvjetno. Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako su uvjetno mišljenje dobile i ostale jedinice lokalne samouprave, što je očito posljedica loše zakonske regulative. Vijećnici HDZ-a istaknuli su kako se godine u godinu ponavljaju iste primjedbe revizije, istaknuvši da, iako su neki zakoni loši, to ne znači da ih ne treba i poštovati.
Usvojene su izmjene Programa javnih potreba u kulturi, koji je povećan s 15,2 na 17,4 milijuna kuna, dok su izmjenama Javnih potreba u sportu, iste smanjene za 278.909 kn, a Javne potrebe u tehničkoj kulturi smanjene za 502.410 kuna.

Brojna pitanja na Aktualnom satu

Tijekom aktualnog sata Danka Švorinića (Lista za Rijeku) zanimao je stav Grada Rijeke kao o razvoju Zračne luke Rijeka, u kojem ima 10-% postotno vlasništvo i koja bilježi loše poslovne rezultate. Odgovarajući na pitanje gradonačelnik Obersnel je zaključio kako daljnji razvoj Zračne luke prije svega ovisi o odluci većinskog vlasnika, odnosno države, s time da se o tome trenutno razilaze stavovi Grada Rijeke, županije i države. Prema gradonačelnikovim riječima, Grad Rijeka se zalaže za dokapitalizaciju ili davanje u koncesiju, sklapanje ugovora s aviokompanijama i pojačane marketinške aktivnosti, spominjući pregovore s Ryan Airom, vođene u suradnji sa svim zainteresiranim gradovima i njihovim turističkim zajednicama. No, zbog opće gospodarske situacije ta je aviokompanija trenutno odustala od širenja mreže letova.

Vijećnika Srđana Srdoča (IDS) zanimao je tijek radova na Atletskoj dvorani Kantrida. Gradonačelnik je kazao da će novi sportski objekt biti otvoren krajem siječnja, odnosno početkom veljače 2010. godine, dakle nekih mjesec dana kasnije nego što je planirano, a produžetak radova uvjetovan je nepredviđenim radovima na izgradnji potpornog zida prema Istarskoj ulici.

Vijećnik Denis Pešut (Lista za Rijeku) razmišlja li Grad Rijeka o vraćanju kipa dvoglavog orla na Gradsku uru, što je inicijativa pokrenuta prije nekoliko godina. Gradonačelnik Obersnel kazao je kako su statički proračuni pokazali kako bi replika statue bila preteška te da bi se trebalo postaviti kip izrađen od nešto lakših materijala. Istaknuo je kako smatra da vraćanje statue orla nije prioritetan projekt Grada Rijeke, što ne znači da se u budućnosti tako nešto neće i dogoditi.
Vijećnicu Vesnu Buterin (HDZ) zanimalo je hoće li prije početka sezone grijanja kućanstvima koja koriste centralno grijanja biti ugrađeni razdjelnici toplinske energije, budući da je Energov natječaj za nabavu aparata poništen. Gradonačelnik Obersnel je u odgovoru istaknuo kako je Grad Rijeka ispunio svoju zakonsku obvezu, a to je ugradnja kalorimetara na ulazu u svaku zgradu, dok ugradnja razdjelnika nije zakonska obveza, ali je Grad Rijeka želi omogućiti svojim građanima, u suradnji s Fondom za energetsku učinkovitost. Gradonačelnik je kazao kako vjeruje da će, nakon provedenog novog natječaja, razdjelnici biti ugrađeni prije sezone grijanja.

Kada će završiti dogradnja dječjeg vrtića na Drenovi, odnosno početi izgradnja vrtića na Srdočima, zanimalo je vijećnicu Tomislavu Zečević-Pedić (HDZ). Gradonačelnik Obersnel kazao je kako će u rekonstruirani dio vrtića Drenova djeca vratiti kroz dva tjedna, a u siječnju će biti gotov dograđeni dio. Izgradnja vrtića na Srdočima, nakon što se za desetak dana raspiše natječaj za izvođača radova, trebala započeti početkom siječnja. Budući da se trenutno dograđuje i prostor jednog privatnog vrtića, nakon što završe svi radovi kapaciteti vrtića trebali bi se povećati za 230 do 250 mjesta.