Četvrtak, 22. prosinac 2005.

Usvojen Proračun za 2006. težak 837 milijuna kuna

Sedmom sjednicom Gradskog vijeća dominirale su rasprave vođene oko Prijedloga programa javnih potreba u kulturi te Prijedloga programa u sportu i tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2006. godinu, kao i rasprava oko prihvaćanja Prijedloga proračuna za 2006. Proračun težak 837 milijuna kuna, premda s manjim iznosima za kulturu i sport nego u prethodnoj godini, ocijenjen je realnim i ostvarivim te je usvojen većinom glasova.

Više informacija