Petak, 28. svibanj 2004.

Prezentacija “Primjeri dobre prakse transparentnog načina dodjele proračunskih sredstava udrugama u Gradu Rijeci”

Na poziv Agencije lokalne demokracije iz Siska, a u okviru CARDS projekta “Promicanje demokratskih vrijednosti na lokalnoj razini” u Gradu Rijeci održana je prezentacija na temu “Primjeri dobre prakse transparentnog načina dodjele proračunskih sredstava udrugama u Gradu Rijeci” za gradonačelnike, načelnike i predstavnike nevladinog sektora iz zapadne Slavonije.

Više informacija

Utorak, 18. svibanj 2004.

Ususret UNIMA-i

Nakon godinu dana pripreme Rijeka je spremna ugostiti lutkare cijelog svijeta. Posljednje pripreme su dovršene, predstavljen je vizualni identitet UNIME kojeg je izradio Vojo Radoičić, tiskana višejezična knjižica i pripremljen Festivalski program, a na Korzu otvorena lijepo uređena Festivalska direkcija UNIMA-e 2004.

Više informacija

Četvrtak, 13. svibanj 2004.

Bratimljenje Grada Rijeke s gradovima Genovom i Esteom

U namjeri da učvrsti dosadašnju vrlo uspješnu suradnju s talijanskim gradovima Genovom i Esteom, Gradsko vijeće Grada Rijeke prihvatilo je prijedlog Poglavarstva i Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju da s gradovima Genovom i Esteom sklopi sporazum o bratimljenju.

Više informacija