Nova članica Poglavarstva Grada Rijeke zadužena za zdravstvo i socijalnu skrb prof. dr. sc. Romana Jerković i pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke Ankica Perhat, posjetile su Psihijatrijsku bolnicu Lopača gdje su jučer započeli radovi na nadogradnji etaže na glavnoj zgradi bolnice.

Prof. dr. sc. Romana Jerković interesirala se za rad ustanove te su je pročelnica Ankica Perhat i ravnateljica bolnice dr. Mirjana Vulin upoznale sa uvjetima i organizacijom rada u Psihijatrijskoj bolnici Lopača, kao i poslovima na nadogradnji nove etaže.

Temeljem zaključka Gradskoga vijeća, Grad Rijeka je od 1. veljače 1994. godine preuzeo prava i obveze osnivača nad Psihijatrijskom bolnicom Lopača, a time i financiranje dijela troškova liječenja za određeni broj bolesnika, dok je ostali dio do punog kapaciteta kreveta ponuđen na tržištu. Godine 2000. Grad Rijeka je stvarno dobio osnivačka prava, a ustanova je registrirana kao zdravstvena izvan mreže zdravstvenih ustanova (nema ugovor s HZZO-om). Psihijatrijska bolnica Lopača jedina je bolnica u Hrvatskoj kojoj je osnivač Grad i koja se financira na tržištu.

157 iz Primorsko-goranske županije, Dalmacije, Zagrebačke i Osječko baranjske županije. Najviše ima shizofrenih bolesnika, zatim bolesnika s depresivnim, organskim zdravstvenim poremećaja, a tu se liječi i značajan broj ovisnika, kako o alkoholu tako i o opojnim sredstvima. Ova se bolnica jedina u Hrvatskoj bavi liječenjem ovisnika po sveukupnom programu, pa su tako pojedini uglavnom mlađi pacijenti kompletno rehabilitirani pa su čak i školu završili nakon liječenja, te stekli određeno zvanje, što je svakako rijedak slučaj u takvoj vrsti lječenja.

Sav rad i poslovanje praćen je umreženim kompjuterskim sistemom, te se u svakom trenutku može prikazati stanje bilo kojeg pacijenta, od terapije i dijagnoze, pa do faktura sa troškovima liječenja. Isto tako je vrijedno napomenuti da su značajna sredstva investirana u infrastrukturu, pa je tako ugrađen i moderni biološki pročišćivač otpadnih voda. Uređena je i kapelica gdje pacijenti i osoblje mogu vršiti svoje vjerske obrede.

Nakon što su završene sve pripremne radnje, 5. svibnja i službeno su započeli radovi na nadogradnji kata na glavnoj zgradi bolnice.

Smjernicama Poglavarstva Grada Rijeke za 2004. godinu, nadogradnja kata na Psihijatrijskoj bolnici Lopača, utvrđena je kao investicijski prioritet ulaganja u objekte zdravstva na riječkom području. Taj će se kapitalni projekt financirati kreditom koji podiže Psihijatrijska bolnica Lopača, uz suglasnost Grada Rijeke, kao osnivača i vlasnika te zdravstvene ustanove. U postupku javne nabave, za kredit vrijedan 5 milijuna kuna, izabrana je Zagrebačka banka. Rok otplate kredita je 4 godine, uz poček od 1 godine.

Ugovor o kreditu potpisali su ravnateljica Psihijatrijske bolnice “Lopača” dr. Mirjana Vulin i direktorica Poslovnog centra Istra i Primorje Zagrebačke banke, gospođa Gordana Žulj. Namjera je da novi prostor bude uglavnom namijenjen mlađim pacijentima-adolescentima, tako da se i u tom sve prisutnijem problemu našeg društva popravi stanje koje ni iz bliza nije zadovoljavajuće. Na četvrtom katu zgrade predviđeno je 15 dvo i trokrevetnih soba, a osim bolesničkih soba, bit će moguće i korištenje računala i interneta, što je sigurno jedna nova kvaliteta i vrijednost u smislu prilagođavanja i poboljšavanja uvjeta boravka mlađe populacije. Predviđene su sobe za učenje i pripremanje ispita, te prostorija za grupnu psihoterapiju. Naglašeno je da će postojeća infrastruktura zadovoljiti sve potrebe novoizgrađenih kapaciteta, te da u tom smislu osim kadrova neće biti potrebna nova ulaganja. Predviđeno je da nova etaža, koja se gradi na poseban montažni način, bude završena i data na uporabu za otprilike 6 mjeseci.

Psihijatrijska bolnica Lopača čije su zgrade u dugoj povijesti služile grofovima tijekom njihovog lova, potom bolnici za plućne bolesnike kao specijalna etaža za oporavak, sada eto sa svojom prekrasnom pozicijom usred guste šumske vegetacije, idealno je mjesto za liječenje pacijenata sa ovom vrstom poremećaja. Nova etaža sa već dostignutim stupnjem kvalitete i organiziranosti još će poboljšati usluge liječenja, što je svakako za svaku pohvalu, pogotovo ako se zna da se na prste jedne ruke mogu nabrojati ustanove u Hrvatskoj koje su spremne pružiti ovakvu vrstu liječenja.

Na povratku pročelnica Ankica Perhat zastala je i na gradilištu Rehabilitacijske zajednice Pulac kako bi novu članicu poglavarstva Grada Rijeke Romanu Jerković upoznala i sa izgradnjom ovog objekta gdje se radovi kako smo se uvjerili odvijaju prema predviđenom planu.