Utorak, 25. siječanj 2005.

Ulica Pavlovac postaje dio Opatije

Vijećnici Grada Rijeke prihvatili su Prijedlog Poglavarstva Grada Rijeke i odluku Gradskog vijeća Grada Opatije da se sporno područje Ulice Pavlovac riješi sporazumom. Odlukom Gradskog vijeća, dio katastarskih čestica Zameta pripojit će se katastarskim česticama općine Volosko, pa će tako kućni brojevi 5.,7.,7.a i 9. Ulici Pavlovac pripasti Gradu Opatiji, dok će brojevi 2. i 4. u i dalje ostati u Gradu Rijeci.

Više informacija