Ponedjeljak, 22. srpanj 2019.

Zaposlite se kao pomoćnik u nastavi u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Rijeka

Postanite pomoćnik/ica u nastavi Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke objavio je Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za pružanje neposredne potpore učenicima s teškoćama u razvoju u školama čiji je osnivač Grad Rijeka. Tko su pomoćnici u nastavi? Pomoćnik je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju…

Više informacija

Petak, 19. srpanj 2019.

U Gradskoj vijećnici održana zajednička sjednica tijela Urbane aglomeracije Rijeka

Članovi Koordinacije za izradu i provedbu Strategije Urbane aglomeracije Rijeka 2016.-2020., Partnerskog vijeća za izradu i provedbu Strategije Urbane aglomeracije Rijeka 2016.-2020. i Savjeta za konkurentnost Urbane aglomeracije Rijeka 2016.-2020. održali su zajedničku sjednicu radi sagledavanja predstojećih aktivnosti na pripremi teritorijalne strategije i pripreme zalihe projekata za novo financijsko razdoblje 2021.-2027.

Više informacija