Četvrtak, 27. studeni 2003.

Priznanja Gradu Rijeci za dosadašnju provedbu akcije

Grad Rijeka jedan je od šest gradova u Hrvatskoj kojemu su u sklopu Godišnjeg savjetovanja akcije “Gradovi i općine prijatelji djece” dodijeljeno priznanje za dosadašnju uspješnu provedbu programa koji pridonosi bržem i boljem ostvarivanju prava i potreba djece.

Više informacija

Četvrtak, 27. studeni 2003.

Rijeka dobila novi Prostorni plan

Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja grada Rijeke, strateški dokument budućeg razvoja grada u narednih 20 godina, koji prethodi Generalnom urbanističkom planu grada Rijeke a koji detaljnije razrađuje njegove odrednice čije se usvajanje očekuje početkom iduće godine.

Više informacija

Ponedjeljak, 24. studeni 2003.

Započelo betoniranje portala tunela ceste D-404

Na portalu tunela ceste D-404 na Pećinama započeli su radovi na betoniranju pokrova tunela. Cesta D – 404 jedan je od najvažnijih cestovnih pravaca od izuzetna značaja za budući prometni razvoj Rijeke, a gradi se sredstvima kredita Svjetske banke.

Više informacija

Utorak, 18. studeni 2003.

Srebrni jubilej RI ROCK-a

Ri rock, jedna od najstarijih manifestacija rock glazbe koja ove godine slavi svoju 25. obljetnicu, stvorila je riječku glazbenu prepoznatljivost i dala niz poznatih glazbenih imena.

Više informacija

Ponedjeljak, 17. studeni 2003.

Novi centar primarne zdravstvene zaštite na Sušaku

Na Sušaku je otvoren novouređeni Centar primarne zdravstvene zaštite koji će pokrivati gotovo 4.000 korisnika s područja Mjesnog odbora Centar – Sušak, koji su zdravstvene usluge do sada koristili u ordinacijama opće prakse u Strossmayerovoj ulici.

Više informacija

Petak, 14. studeni 2003.

Potpisan ugovor o kreditu s Reiffeisen bankom

Direktorica Reiffeisen bank Austria d.d., Podružnica Rijeka, Senka Pinezić i gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel potpisali su Ugovor o kreditu u iznosu 6 milijuna kuna za financiranje kapitalnih projekata Grada Rijeke. Sredstva kredita koristit će se za uređenje nogometnog igrališta “Belveder” i nabavu informatičke opreme za potrebe Grada Rijeke.

Više informacija

Petak, 14. studeni 2003.

Budućnost plinifikacije u Rijeci

Rijeka je okrenuta prema plinu kao ekološki opravdanom energentu budućnosti, rečeno je danas na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljeno poslovanje Energo d.o.o. do konca 2006.g.

Više informacija