Rijeka je okrenuta prema plinu kao ekološki opravdanom energentu budućnosti, rečeno je danas na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljeno poslovanje Energo d.o.o. do konca 2006.g.

Faze plinofikacijeNa konferenciji su predstavljene aktivnosti na procesu plinofikacije i dostupnosti plina, nastavku plinofikacije u narednim godinama, te predstavljene nove marketinških aktivnosti namijenjenih sadašnjim i budućim korisnicima plina.

O budućnosti Energa govorili su gradonačelnik Grada Rijeke, mr.sc. Vojko Obersnel i direktor društva Zlatko Štok. Dokapitalizacija Energa bila je jedini ispravan način kojim je osigurana budućnost Energa. Upisani kapital društva sada iznosi 222.000.000,00 kn, a dokapitalizirani iznos 12 milijuna EUR.

Energo posjeduje dozvole Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti Republike Hrvatske, i to:  za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina, za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje i distribucije toplinske energije na razdoblje od 15 god. Broj korisnika miješanog plina od 2.303 u 2000.g. narastao je na 6.034 u 2003.g., a broj novih korisnika je povećan za šest puta u odnosu na isto razdoblje. U 2003.g. izgrađen je 21 km plinovoda.

Letak o plinuU 2004. godini novi će plinovod doći do Turnića, Podmurvica, Rujevice, Mlake, Podpinjola, Banderova, a gradit će se i visokotlačni plinovod za Sušak . Duljina novog plinovoda iznosi cca. 36.210 m.

Broj postojećih potrošača povećat će se na 3.221. Vrijednost investicije iznosi cca. 26.200.000,00 kn.

U 2005. godini novi će plinovod doći do Donjeg Zameta, Kantride, Marčeljeve Drage, Trsata, Krimeje, Bulevarda, Škurinja, a gradit će se i 12 km visokotlačnog plinovoda Marčelji-Rijeka

Ukupna duljina novog plinovoda iznosit će cca. 43.010 m a broj postojećih potrošača povećat će se na 5.375. Vrijednost investicije će iznosit cca. 36.620.000,00 kn.

Za 2006. godinu, kada je predviđen dolazak zemnog plina u Rijeku predviđena je izgradnja visokotlačnog plinovoda Vojak-Vežica, te dovršetak radova na području Vojaka, Gornje Vežice i Podvežice. Duljina novog plinovoda bit će cca. 18.240 m, a broj postojećih potrošača 3.940. Vrijednost investicije procjenjuje se na cca. 14.110.000,00 kn

Investicije u plinifikaciju nisu samo unaprjeđenje kvaliteta života građana, već će se u narednim godinama na poslovima plinifikacije otvoriti nova radna mjesta i angažirati brojne tvrtke na građenju, rekao je pritom gradonačelnik Obersnel. Djelatnost Energa će se proširiti i van granica Rijeke. To je predviđeno i konceptom dokapitalizacije, no preduvjet za to je da Županija raspiše koncesiju, čime bi, ukoliko dobije koncesiju, u dogledno vrijeme Energo postao regionalni distributer plina.

U sklopu marketinških aktivnosti promoviran je i novi logo Energa te novi slogan ‘’Živjeti bolje!’’. organizirana je Info služba i Info telefon 353 040, a tiskani su i propagandni materijali kojim se naglašava kvaliteta, prihvatljiva cijena, sigurnost, ekologija i lakoća uporabe plina.

Intenzivirana je i su radnja s plinoserviserima, Izvođačima plinskih instalacija, upraviteljima zgrada, povjerenicima zgrada i projektantima kako bi se što više promoviralo korištenje plina. Jedna od novina bit će i mogućnost kreditiranja uvođenja novog plinskog priključka od iduće godine.