Petak, 28. studeni 2014.

Gradskim proračunima moraju se nadoknaditi izgubljena sredstava od poreza

U kontekstu činjenice da će povećanjem neoporezivog dijela dohotka i poreznih stopa gradovi, općine i županije ostati bez značajnog dijela prihoda, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel na svojoj redovnoj konferenciji za novinare je istaknuo kako svi gradonačelnici, načelnici i župani jednoglasno traže da se kroz najavljene izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave nadoknadi dio sredstava koji će njihovi proračuni izgubiti.

Više informacija

Četvrtak, 27. studeni 2014.

Normativni akti Vijeća MO Zamet

U nastavku možete vidjeti normativne akte Vijeća Mjesnog odbora Zamet usvojene na sjednici Vijeća MO, održane 27. studenog 2014. godine. Poslovnik Mjesnog odbora Zamet Pravila Mjesnog odbora Zamet Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba MO Zamet    

Više informacija

Četvrtak, 27. studeni 2014.

Normativni akti Vijeća MO Zamet

U nastavku možete vidjeti normativne akte Vijeća Mjesnog odbora Zamet usvojene na sjednici Vijeća MO, održane 27. studenog 2014. godine. Poslovnik MO Zamet 2014 Pravila MO Zamet 2014 Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba MO Zamet 2014  

Više informacija

Srijeda, 26. studeni 2014.

Pripreme za prijavu dokumentacije za kandidaturu Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. u punom zamahu

Grad Rijeka riješio je problem financiranja podrške učenicima s teškoćama putem vlastitog projekta RInkluzija i manjim dijelom u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, izneseno je na gradonačelnikovom kolegiju na kojem je prihvaćena Informacija o aktivnostima u okviru pripreme kandidature za Europsku prijestolnicu kulture 2020. g., kao i Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja za 2013. godinu, koji je Gradu Rijeci dao uvjetno mišljenje.

Više informacija

Petak, 14. studeni 2014.

Grad Rijeka ponovo najtransparentniji grad u Hrvatskoj

Rijeka je po treći puta ponijela titulu najtransparentnijeg grada na temelju rezultata LOTUS-a, trećeg u nizu istraživanja transparentnosti i otvorenosti rada jedinica lokalne i regionalne samouprave koje provode GONG i Udruga gradova. Ovo treće istraživanje provedeno je kao i prethodno na svih 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave i to u razdoblju od lipnja do listopada ove godine.

Više informacija

Srijeda, 12. studeni 2014.

Ispitana učinkovitost Socijalnog programa Grada Rijeke

Na temelju ispitivanja učinkovitosti socijalnih mjera usmjerenih zaštiti socijalno ugroženih građana Rijeke iz perspektive korisnika, koju je Grad Rijeka proveo u suradnji s Filozofskim fakultetom, a koja je ukazala na prednosti i nedostatke Socijalnog programa, izradit će se dugoročna strategija socijalne skrbi, odlučeno je na gradonačelnikovom kolegiju. Ujedno su pozvani građani da putem e-konzultacija uključe u raspravu o novoj Odluci o socijalnoj skrbi.

Više informacija

Četvrtak, 6. studeni 2014.

Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis duga s osnove kamata ukoliko se dospjelu ili nedospjelu glavnicu duga plati u cijelosti jednokratno, temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Grad Rijeka iznova objavljuje Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis duga s osnove kamata ukoliko se dospjelu ili nedospjelu glavnicu duga plati u cijelosti jednokratno, temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (“Narodne novine” broj 52/13 i 94/14). Na temelju članka 28….

Više informacija