Na temelju ispitivanja učinkovitosti socijalnih mjera usmjerenih zaštiti socijalno ugroženih građana Rijeke iz perspektive korisnika, koju je Grad Rijeka proveo u suradnji s Filozofskim fakultetom, a koja je ukazala na prednosti i nedostatke Socijalnog programa, izradit će se dugoročna strategija socijalne skrbi, odlučeno je na gradonačelnikovom kolegiju. Ujedno su pozvani građani da putem e-konzultacija uključe u raspravu o novoj Odluci o socijalnoj skrbi.

Kako je kazala pročelnica Odjela za zdravstvo Ankica Perhat, u 2013. godini gradskim socijalnim mjerama zaštićena su 10.292 korisnika koja su ostvarila ukupno 17.964 prava na neke od 18 oblika pomoći.

U 2013. godini gradskim socijalnim mjerama zaštićena su 10.292 korisnika koja su ostvarila ukupno 17.964 prava na neke od 18 oblika pomoći.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Da bi se ustanovilo u kojoj mjeri ostvaruje svoju ulogu, Grad Rijeka je u suradnji s Odsjekom za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci evaluirao socijalni program. Ta analiza pokazala je koje su mjere učinkovite u rješavanju određenoga socijalnog problema, a koje nisu, zbog čega određene mjere ne funkcioniraju te kako se sustav može promijeniti da bi djelovao bolje. Na temelju tih rezultata, izradit će se dugoročna strategija socijalne skrbi s ciljem poboljšanja zaštite socijalno ugroženih skupina građana.

Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 791 korisnika gradske socijalne pomoći, u dobi od 19 do 88 godina života, koji gradsku socijalnu pomoć primaju u prosjeku pet godina. Općenito, korisnici gradskoga socijalnog programa najpotrebnijim smatraju pomoć za plaćanje energenata i pokrivanje režijskih troškova. Uz to, više od polovice korisnika navodi da ih novčani razlozi sprječavaju da se pravilno hrane, da nisu u mogućnosti nabaviti primjerenu sezonsku odjeću i obuću kada im je potrebna, ne mogu održavati stambeni prostor u kojem žive te nisu u mogućnosti nabavljati, pa čak ni popravljati kućanske uređaje i namještaj.

U sklopu unapređenja socijalnog programa Grad Rijeka je jučer pokrenuo Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o tekstu nove Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.

Ostvarena socijalna prava 2013“Grad Rijeka već sad ima najsveohuhvatniji socijalni program u Hrvatskoj, a u novoj odluci, koja se usklađuje s novim Zakonom o socijalnoj skrbi, ne samo da neće dirati u postojeća prava, već će se još i proširiti. Primjerice, prema novoj odluci sve oblike pomoći mogu ostvariti i stranci te osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Po prvi put dodijeljene stipendije prema socijalnim kriterijima
Pored raznih oblika socijalne pomoći, Grad Rijeka je ove godine uveo i stipendije socijalnim kriterijima, pa će se dodijeliti 16 stipendija učenicima srednjih škola i 4 stipendije studentima.

Kako je kazao gradonačelnik Obersnel, Grad Rijeka je odlučio uvesti ovu vrstu stipendija uvažavajući činjenicu da postoje učenici i studenti koji ne ispunjavaju najviše kriterije koje postavljaju stipendije za izvrsne studente, ali imaju veliki potencijal koji ne mogu u potpunosti realizirati zbog uvjeta u kojima žive. Šireći oblike pomoći u sustavu obrazovanja, Grad Rijeka u potpunosti zadovoljava smjernice Europske unije po pitanju dostupnosti obrazovanja svima pod jednakim uvjetima.

Također, usvojena je i odluka prema kojoj će 104 stipendista Grada Rijeke, odnosno izvrsni učenici i studenti, koji su u protekloj godini zadovoljili sve uvjete, nastaviti dobivati stipendiju i tijekom ove školske godine.

39_ kolegij 2

Novi model upravljanja Rezidencijalnim programom Kamov
Usvojen je prijedlog novog modela upravljanja Rezidencijalnim programom Kamov, u sklopu kojeg je tijekom tri godine rada u Rijeci boravilo 45 umjetnika u organizaciji 15 organizatora iz raznorodnih umjetničkih i društvenih područja čiji je rad usmjeren na pomicanje granica tradicionalnih medija i praksi.

Kako je kazao pročelnik Odjela za kulturu Ivan Šarar, novi model upravljanja osmišljen u suradnji s Muzejom moderne i suvremene umjetnosti i HNK Ivana pl. Zajca unaprijedit će funkcioniranje Rezidencijalnog programa Kamov tako što će on dobiti mogućnost intenzivnijeg povezivanja sa sličnim programima u regiji i šire te će imati lakši pristup raznorodnim izvorima financiranja.
Novi model predviđa da stanom u Ulici Janeza Trdine 9, koji je u početku bio jedini prostor u sklopu Rezidencijalnog programa, te novim prostorom u Križanićevoj 6a, upravlja muzej, dok bi kazalište upravljalo drugim stanom u Zagrebačkoj ulici. Stanovi bi se, kao i dosad, koristili za boravak umjetnika, teoretičara i stvaralaca, dok je prostor u Križanićevoj namijenjen na stvaralački rad i predstavljanje.
“Vjerujem kako ćemo uz nove prostore te novi način upravljanja, koji predviđa i osnivanje dva programska savjeta, imati rezidencijalni program respektabilan ne samo na prostru Hrvatske, već i šire,” kazao je pročelnik Šarar.

Skulptura Kamova u Barceloni
Dugogodišnja inicijativa da se u Barceloni postavi skulptura Janka Polića Kamova, s ciljem odavanja počasti velikom hrvatskom književniku koji je u tom gradu preminuo, uskoro bi se trebala i ostvariti. Naime, na današnjem kolegiju gradonačelnik je dao suglasnost za sklapanje darovnog ugovora s Gradom Barcelonom, kojim se uređuju uvjeti darivanja skulpture Kamov akademskog kipara Zvonimira Kamenara, procijenjene vrijednosti 409.975,00 kn.

Darovana skulptura planira se postaviti u parku bolnice Hospital de la Santa Creu i Sant Pau u Barceloni, koja je uvrštena u UNESCO-u listu svjetske kulturne baštine. Gradonačelnik Obersnel kazao je kako su veliku podršku inicijativi za postavljanje skulpture dali gradonačelnik Barcelone, počasni konzul RH u Barceloni Juli C. Bàrcena San José te autor skulpture.

39_ kolegij 3

Drugo izdanje konferencije Rock Paper Startups
U prostoru ex-Bernardija će se 14. i 15. studenog održati konferencija Rock Paper Startups, kojoj je Rijeka domaćin drugu godinu zaredom. Cilj konferencije je poticanje malog i srednjeg poduzetništva kroz poslovno umrežavanje te povezivanje investitora i startup-ova te razmjena znanja. Ovogodišnje izdanje konferencije, koje će ugostiti više od 20 najpoznatijih stručnjaka i pet investitora iz tehnološkog startup svijeta i na kojem se očekuje sudjelovanje oko 150 sudionika, posvećeno je podršci tvrtkama koje već pružaju usluge za svoje klijente u informacijsko-tehnološkom sektoru i spremne su izaći na tržište sa vlastitim proizvodima odnosno uslugama. Pokrovitelj konferencije je HAMAG, a Grad Rijeka osigurat će 35 tisuća kuna podrške.

Potpora učeničkim zadrugama
Grad Rijeka će osigurati 20 tisuća kuna za rad učeničkih zadruga, koje su se javile na natječaj Odjela za poduzetništvo objavljen s ciljem ulaganja u izvannastavne programe obrazovanja za poduzetništvo, stvaranja poduzetništvu usmjerenog društvenog okružja i razvoja poduzetničke klime u osnovnim školama. Sufinancirat će programi koje su ponudile osnovne škole Fran Franković, Nikola Tesla, Centar, Škurinje, Trsat i Srdoči.

Nastavak pripreme za uspostavu Riznice Grada Rijeke
U sklopu pripreme za osnivanje Riznice Grada Rijeke, u koju bi s ciljem povećanja efikasnosti raspolaganja sredstvima bili uključeni gradski odjeli te svi proračunski korisnici, odlučeno je da će se za integralni informacijski sustav proračunskog računovodstva nabavljen za ustanove u kulturi osigurati za sve gradske odjele. Nadalje, naručit će se usluga izrade snimke stanja financijsko-računovodstvenih poslova u upravnim tijelima, kao i akcijski plan faznog uvođenja riznice usklađen s financijskim, tehničkim i kadrovskim mogućnostima upravnih tijela. Zamjenika gradonačelnik Marko Filipović imenovan je odgovornom osobom za uspostavu Riznice.