Nakon što su u 2022. godini udvostručene jednokratne novčane potpore za novorođenčad, Grad Rijeka u 2024. godini ponovno podiže iznos jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete.

Iznosi novčane potpore povećani su u odnosu na iznose iz 2023. godine pa se tako novčana potpora za prvo dijete povećava s 400 eura na 450 eura, za drugo dijete s 530 eura na 600 eura, te za treće i svako slijedeće dijete s 800 eura na 900 eura.

O povećanju jednokratnih novčanih potpora za novorođeno dijete kao i o drugim mjerama iz socijalnog programa Grada Rijeke govorili su na tiskovnoj konferenciji zamjenik gradonačelnika Goran Palčevski i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života Grada Rijeke Karla Mušković

Govoreći o povećanju jednokratnih novčanih potpora za novorođeno dijete zamjenik Palčevski je istaknuo kako pravo na ovu potporu imaju svi građani Rijeke, bez obzira na njihov socijalni status, a korisnici socijalnog programa Grada Rijeke imaju pravo i na dodatni poklon-bon za nabavu opreme za novorođenče koji u 2024. godini iznosi 270,00 eura.

Novčana potpora isplatit će se roditelju podnositelju zahtjeva jednokratno na tekući račun, a u tu svrhu ukupno je osigurano 390.000,00 eura iz gradskog proračuna.

U 2024. godini će se svakom roditelju, hrvatskom državljaninu koji ima prebivalište na području grada Rijeke, strancu i osobi bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Rijeke te azilantu i strancu pod supsidijarnom zaštitom s prebivalištem na području grada Rijeke kojemu je međunarodna zaštita odobrena posebnim propisom, za svako novorođeno dijete, priznati pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete.

„Treba reći i da je povećanje potpora za novorođeno dijete bilo i naše predizborno obećanje građanima koje smo ispunili već u prvoj godini mandata kada su one udvostručene, a sada idemo i s ovim dodatnim povećanjem“, rekao je Palčevski i dodao kako sukladno Planu razvoja za razdoblje od 2021. do 2027. godine Grad Rijeka provodi razne mjere demografske politike. „Riječ je o mjerama koje se odnose na stipendiranje učenika i studenata, subvencioniranje i sufinanciranje vrtića, školskog pribora za osnovnoškolce i srednjoškolce, prijevoza učenicima i studentima, prehrane za djecu te financijsku pomoć obiteljima pri rođenju djeteta te se dodijeljena novčana potpora u ovoj godini povećava od 50 do 100 eura“, rekao je Palčevski.

Socijalni program Grada Rijeke

Što se tiče socijalnog programa Grada Rijeke Palčevski je istaknuo kako je on na znatno višem nivou nego što to propisuje zakon te kako se kontinuirano radi na njegovom unaprjeđenju. „Ovaj program u skladu sa zakonskim obvezama ali i dodatno, povrh istih, štiti socijalno najugroženije građane koji zbog nepovoljnih osobnih ili društvenih okolnosti nisu u mogućnosti samostalno zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe“, rekao je Palčevski i dodao kako Grad Rijeka osim što svojim socijalnim programom obuhvaća znatno veći broj ljudi nego što to propisuje zakon, ima i veće cenzuse prihoda od zakonom propisanih te je i znatno veći broj prava koja mogu ostvariti korisnici socijalnog programa.

Naime, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Grad Rijeka obvezan je skrbiti tek o građanima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno imaju pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.

Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da jedinice lokalne samouprave trebaju skrbiti o toj skupini stanovnika na način da im omogući korištenje pučke kuhinje, te podmirenjem njihovih troškova stanovanja u visini do 30% iznosa zajamčene minimalne naknade koju primaju.

Sve ostale socijalne pomoći odnosno prava koja su osigurana korisnicima zajamčene minimalne naknade i drugim socijalno osjetljivim skupinama građana su nadstandard socijalne skrbi.

Zamjenik Palčevski je dodao i kako socijalni program Grada Rijeke posebnu pažnju posvećuje jednoj od najosjetljivih kategorija u društvu, djeci i mladima, među ostalim i kako bi se pokušalo spriječiti da ih loša materijalna situacija njihovih obitelji zaustavi u ostvarenju potencijala koje imaju.

„Dodatno, u prošloj je godini proširen obuhvat korisnika na osobe koje ostvaruju pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe te žrtve obiteljskog nasilja, povećani su cenzusi prihoda za kućanstva za 20 do 50%, definiran je cenzus mirovine za dodjelu prava na novčanu pomoć za umirovljenike na 60% iznosa prosječne mjesečne mirovine, a povećan je i opseg prava na pojedine troškove stanovanja (vodne i komunalne usluge) za korisnike zajamčene minimalne naknade. Pojedina socijalna prava iznimno su omogućena djeci i odraslim osobama koje imaju privremeno boravište na području grada zbog smještaja u udomiteljsku obitelj ili u sklonište za žrtve obiteljskog nasilja. Tako je ukupan broj ostvarenih prava u 2023. bio 11.452, a koristilo ih je 6086 korisnika“, naglasio je Palčevski.

U tu svrhu je izdvojeno ukupno 3.712.416,86 eura u što su uključena i sredstva  za isplatu uskrsnica i božićnica, te sredstva za organiziranu prehranu umirovljenika. U navedenom iznosu uključena su i sredstva komunalnih društva za usluge odvoza komunalnog otpada, usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, te usluge isporuke plina. Ona su do 2023. godine teretila komunalna društva, a od 2024. godine teretit će Proračun Grada Rijeke.

U 2024. godini za navedene oblike pomoći osigurano je 4.163.000,00 eura, što je za 383.810,00 eura više od 2023. godine.

Pročelnica Karla Mušković istaknula je kako socijalni program Grada Rijeke postoji već više od 30 godina međutim kako o mjerama programa kao i pravima koje građani ostvaruju nikada nije dovoljno govoriti i ponavljati kako bi do svih onih koji imaju mogućnost ostvariti određeno pravo, informacija došla i kako bi građanin to svoje pravo mogao iskoristiti.

Dodala je kako početkom svake godine, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, za pojedina prava visinu pomoći donosi zaključkom Gradonačelnik.

Navela je kako su Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Rijeke građanima dostupne 23 različite mjere pomoći.

„Ono o čemu mi sukladno zakonu moramo skrbiti su osobe koje ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, njima je potrebno osigurati sredstva za podmirenje troškova stanovanja. Također i financiranje Pučke kuhinje naša je zakonska obveza kao i financiranje prihvatilišta za beskućnike, a Grad Rijeka financira dva prihvatilišta. U budućnosti će sigurno biti nužno organizirati i prenoćište za beskućnike budući imamo puno beskućnika koji dolaze i iz drugih područja i nužno im je osigurati mjesto gdje će prenoćiti“, rekla je Mušković.

Što se tiče visine iznosa pomoći Mušković je objasnila kako je ona ostala na razini prošle godine iz razloga što je tada znatno dignut cenzus prihoda koji je puno veći nego što ga imaju druge jedinice lokalne samouprave što omogućuje i da se obuhvati i znatno veći broj korisnika.

Govoreći o svim oblicima pomoći kroz socijalni program pročelnica Mušković posebno je izdvojila pomoć umirovljenicima i osobama starije životne dobi koji su bez prihoda.

„Podaci nam govore kako je takvih osoba sve više, bilo da se radi o samačkim kućanstvima ili o osobama koje dijele kućanstvo s još nekim. Cilj je Grada Rijeke zaštititi upravo te umirovljenike s najnižim primanjima koji imaju pravo iskoristiti pravo na novčanu pomoć. Umirovljenici I. skupine (umirovljenik samac), ostvaruju pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa mjesečne mirovine koju primaju i novčanog iznosa od 305,00 eura, pri čemu ako je ta razlika manja od 40,00 eura ostvaruju novčanu pomoć u iznosu od 40,00 eura. Umirovljenici II. skupine (umirovljenik član kućanstva) ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 40,00 eura“, objasnila je Mušković i dodala kako ta mjera obuhvaća veliki broj umirovljenika te kako je za tu mjeru u proračunu Grada Rijeke osiguran iznos od 500.000 eura.