Socijalni program Grada Rijeke provodi se od 1993. godine. Ovaj program u skladu sa zakonskim obvezama ali i dodatno, povrh istih, štiti socijalno najugroženije građane koji zbog nepovoljnih osobnih ili društvenih okolnosti nisu u mogućnosti samostalno zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

Već dugi niz godina Grad Rijeka je uza svoje građane kojima zbog bolesti, dugotrajne nezaposlenosti i sličnih teških životnih okolnosti prijeti siromaštvo i socijalna isključenost te im je potrebna naša pomoć.

Osim prava na pomoć u podmirenju troškova stanovanja i obroka u pučkoj kuhinji, koji se jamče svim građanima Republike Hrvatske kojima prijeti siromaštvo, u Rijeci su tim građanima, kao i onima izloženima socijalnoj isključenosti (npr. osobe s invaliditetom, starije osobe) dostupna i mnoga druga prava i pomoći.

Podmirujemo dio njihovih troškova stanovanja, prehrane, pojedinih zdravstvenih i socijalnih usluga kada su im nužne, te usluge javnoga gradskog prijevoza. Najmlađima omogućujemo boravak u jaslicama ili vrtićima, a malo starijoj djeci produženi/cjelodnevni boravak u školi te osiguravamo školski pribor. Umirovljenicima i starijim osobama dodatno pomažemo i mjesečnom novčanom potporom. Uza svoje smo građane i pri rođenju ili smrti člana obitelji.

Svim tim socijalnim mjerama prije svega nastojimo ublažiti posljedice teških životnih okolnosti, ali i osnažiti građane kako bi se u budućnosti samostalno mogli nositi sa životnim izazovima i pridonositi rastu i razvoju našega grada.

Prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Rijeka za socijalno ugrožene građane, kako ona propisana Zakonom o socijalnoj skrbi Republike Hrvatske, tako i prava iznad standarda propisanih tim Zakonom, uvjeti i način njihova ostvarivanja i postupak za ostvarivanje tih prava propisani su u Odluci o socijalnoj skrbi Grada Rijeke, a iznosi pojedinih pomoći godišnjim zaključcima Gradonačelnika.

Uz to, niz ustanova i udruga u Rijeci pruža različite socijalne usluge, kao i laičku potporu posebno osjetljivim skupinama građana kako bi spriječili socijalnu isključenost tih skupina. Zahvaljujući sufinanciranju iz proračuna Grada Rijeke, veći dio tih usluga i programa besplatan je za korisnike.

Izvještaj o provedbi Socijalnog programa Grada Rijeke