Potpuno (100%) ili djelomično (50%) oslobađanje kućanstava od mjesečnih troškova isporučene toplinske energije za grijanje tzv. centralnoga grijanja (Grad Rijeka podmiruje 50% iznosa promjenjivog dijela troškova). Korisnik ne može ostvarivati istodobno naknadu za podmirenje drugih troškova energenata za grijanje (električna energija, plin, drva).

Tko može dobiti pomoć?

Kućanstvo koje je vlasnik ili korisnik stana (osim korisnika stana u vlasništvu fizičke osobe sa slobodno ugovorenom najamninom) i uz to je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka, kućanstvo čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samca 485 eura, dvočlano kućanstvo 725 eura, tročlano kućanstvo 875 eura, četveročlano kućanstvo 1 015 eura, brojnija kućanstva + 150 eura za svakoga dodatnog člana; cenzusi za jednoroditeljska kućanstva su za 20% viši) ili kućanstvo čiji je član korisnik prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osobnu invalidninu pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka.

Dodatni su uvjeti za ostvarivanje ovoga prava da kućanstvo ne koristi stan u kojem stanuje bez valjane pravne osnove, da ga ne daje u podnajam ili koristi za druge namjene te da nema u (su)vlasništvu nekretninu osim one koja mu služi za stanovanje (drugi stan/kuću, kuću za odmor ili poslovni prostor).

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, Pisarnica, radnim danom od 8.30 do 15.30 ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka.

Naknada troškova ostvaruje se umanjenjem računa tvrtke koja je izdala račun. Pravo na naknadu tih troškova vrijedi godinu dana od dana kada je odobreno, nakon čega građani ponovno mogu podnijeti zahtjev za tom pomoći.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.