Za provedbu Socijalnog programa, kojim se osigurava viši standard socijalne zaštite od državnog prosjeka, iz gradskog proračuna i drugih izvora uloženo je 24,5 milijuna kuna.

Izvještavajući na gradonačelnikovom kolegiju o provedbi mjera namijenjenih zaštiti socijalno ugroženih građana Rijeke u 2018. godini, pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković istaknula je kako su proširenjem prava, nove skupine korisnika, poput jednoroditeljskih obitelji, starijih osoba bez osobnog prihoda, nezaposlenih osoba te djece s teškoćama u razvoju koja ostvaruju pravo na ranu intervenciju po prvi puta dobile priliku ostvariti socijalnu pomoć, budući da su od 2017. godine korisnicima dostupna ukupno 22 oblika pomoći. Pri tome je najveći broj prava dostupan korisnicima zajamčene minimalne naknade (17 različitih pomoći), građanima s prihodima nižim od gradskih cenzusa prihoda (13 različitih pomoći), građanima koji zbog bolesti ili invaliditeta ostvaruju različita prava pri CZSS-u Rijeka (12 pomoći), jednoroditeljskim kućanstvima (9 pomoći), te stradalnicima rata (7 pomoći). Ostalim kategorijama korisnika dostupne su od jedne do najviše tri pomoći.

Socijalnim je mjerama iz proračuna Grada Rijeke zaštićeno 7.878 korisnika, koji su koristili 15.462 prava na različite oblike pomoći, što znači da je svaki korisnik ostvario prosječno dva prava. Najviše je korisnika ostvarilo pravo na naknadu troškova javnog gradskog prijevoza (3.215 korisnika), potom subvenciju troškova vode, odvodnje te odvoza komunalnog otpada (oko 1.430 korisnika) te naknadu troškova marende učenika osnovne škole (1.353 korisnika). S obzirom na to da je protekle godine donesena odluka o povećanje cenzusu prihoda za ostvarivanje prava na poklon-bon za školske knjige za osnovne škole za 75%, porastao je i broj korisnika ove vrste pomoći.

Gradonačelnikov kolegij, ožujak 2019.

Unatoč povećanju prava, zabilježen pad broja korisnika riječkog Socijalnog programa

Naknade troškova stanovanja, korištenja određenih socijalnih i drugih usluga te novčane pomoći i poklon-bonovi građanima osiguravaju se dijelom iz sredstava gradskih komunalnih društava Čistoća, Energo, Vodovod i kanalizacija i Kozala (odvoz komunalnog otpada, plin, 50% troškova centralnoga grijanja, voda i odvodnja, pogrebni troškovi), županijskog proračuna (drva) te najvećim dijelom iz gradskog proračuna (svi ostali oblici pomoći).

Za provedbu mjera iz gradske Odluke o socijalnoj skrbi protekle godine utrošeno je 1.450.476,74 kuna na teret proračuna gradskih komunalnih društava, 599.450,00 kuna iz županijskog proračuna, te 22.492.398,75 kuna iz gradskog proračuna. Dakle, ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih građana utrošeno 24.542.325,49 kuna, odnosno 3.115,30 kuna po korisniku godišnje. Pored sredstava koja se izdvajaju za provedbu Socijalnog programa, Grad Rijeka izdvaja dodatna sredstva za socijalne usluge koje nude razne institucije i udruge.

„Unatoč povećanju cenzusa za poklon-bonove za školske knjige, broj ostvarenih prava u odnosu na prethodnu godinu smanjen je za oko 8%, broj korisnika također je manji za oko 8%, dok su ukupna utrošena sredstva za socijalne mjere posljedično smanjena u odnosu na prethodnu godinu za oko 4%. Treba svakako naglasiti da do smanjenja broja korisnika i broja ostvarenih prava nije došlo zbog smanjenja osiguranih proračunskih sredstava, već da razloge te pojave tek treba detaljnije ustanoviti, iako se može zaključiti da je došlo do smanjenja broja nezaposlenih, ali i određenog odlijeva stanovnika,“ kazala je pročelnica Mušković.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel istaknuo je kako je među korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke 11% je onih (a radi se o korisnicima zajamčene minimalne naknade), kojima je Grad sukladno zakonskoj obvezi osigurao podmirenje troškova stanovanja i obrok u pučkoj kuhinji, a ostalih 89% korisnika ostvaruje prava koja predstavljaju viši standard zaštite građana, po kojoj je Rijeka specifična u Republici Hrvatskoj.

„Među korisnicima socijalnih prava, kojima Grad Rijeka osigurava viši standard zaštite građana, koji nije propisan zakonom, čak 64% ostvaruje pravo na osnovi uvjeta prihoda, odnosno cenzusa ukupnih mjesečnih prihoda kućanstva, koji bitno odskaču od državnog standarda i zahvaljujući kojima velik broj građana ostvaruje pravo na socijalna prava,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, dodajući kako Grad Rijeka i u proteklim godinama, kada su zbog općeg gospodarskog stanja, bila smanjena sredstva za niz programa, sredstva za socijalni program ostala netaknuta.

Gradonačelnikov kolegij, ožujak 2019. Nastavak financiranja prijevoza osoba s invaliditetom i u 2019. godini

Grad Rijeka u suradnji Autotrolejom od 2000. godine organizira prijevoz osoba s invaliditetom koje se kreću pomoću invalidskih kolica ili su teško osobe. Na Listi korisnika prijevoza trenutno se nalazi 507 osoba, od toga je najveći broj osoba članova udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom, a 30-ak njih nisu članovi niti jedne udruge. Dvadesetak osoba koje nemaju prebivalište na području Grada Rijeke (već u riječkoj okolici), također koristi ovaj način prijevoza, što najčešće pokrivaju njihovi gradovi i općine. Za troškove prijevoza u 2019. godini u gradskom proračunu je osigurano 580 tisuća kuna te dodatnih 20 tisuća kuna za popravke da specijalno prilagođena kombi vozila.

Grad Rijeka uključio se u EU projekt „Mreža gradova i civilnoga društva za suzbijanje rasizma i diskriminacije, čiji je cilj unapređenje mehanizma zaštite od diskriminacije i rasizma na lokalnom nivou kroz suradnju organizacija civilnoga društva i gradova. U sklopu projekta, definirat će se model strateškog dokumenta te izgraditi prijedlog Akcijskog plana Grada Rijeke za suzbijanje rasizma i diskriminacije.

U riječkim osnovnim školama i u ovoj se godini, treću godinu za redom, nastavlja s provođenjem projekta „Školica zdrave prehrane“, za što će se iz gradskog proračuna izdvojiti 20 tisuća kuna. Cilj projekta je unaprjeđenje prehrane u gradskim osnovnim školama uvođenjem zdravih obroka kroz organiziranu školsku prehranu.

Gradonačelnikov kolegij, ožujak 2019. Na javnom savjetovanju Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva

Od 18. veljače na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću nalazi se Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, koji trenutno sadrži 22 mjere. Temeljem interesa i inicijativa koje dolaze iz poduzetničkog okruženja, a s ciljem promocije i jačanja ulagačkog potencijala riječkog gospodarstva i unaprjeđenja turističke ponude grada Rijeke, te poticanja IT industrije i industrije kreativnih tehnologija, predlaže se uvesti mjeru subvencioniranja organizacije sajamskih manifestacija, a proširena je i postojeća mjera koja se odnosi na uređenje novog inkubatora u Harteri. Tako će inkubator, koji se namjerava urediti u energani bivše Tvornice papira, biti namijenjen ne samo za kreativne, već i IT industrije.