Podmirenje dijela troškova mjesečne potrošnje električne energije za korisnike koji se griju na električnu energiju (korisnik ne može istodobno koristiti pravo na naknadu za podmirenje troškova drugih energenata za grijanje: centralno grijanje, plin ili drva). Iznos pomoći određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke (trenutno iznosi za samca do 20 eura mjesečno, dvočlano kućanstvo do 30 eura, tročlano kućanstvo do 40 eura, četveročlano kućanstvo do 60 eura, višečlana kućanstva do 60 eura + 10 eura za svakoga dodatnog člana). Iznosi pomoći za osobe koje koriste gradski nužni smještaj dvostruko su viši.

Tko može dobiti pomoć?

Kućanstvo koje je vlasnik ili korisnik stana (osim korisnika stana u vlasništvu fizičke osobe sa slobodno ugovorenom najamninom) ili korisnik gradskog nužnog smještaja i uz to je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka.

Dodatni su uvjeti za ostvarivanje ovoga prava da kućanstvo ne koristi stan u kojem stanuje bez valjane pravne osnove, da ga ne daje u podnajam ili koristi za druge namjene te da nema u (su)vlasništvu nekretninu osim one koja mu služi za stanovanje (drugi stan/kuću, kuću za odmor ili poslovni prostor).

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, Pisarnica, radnim danom od 8.30 do 15.30 ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka.

Naknada troškova energenata ostvaruje se umanjenjem računa tvrtke koja je korisniku izdala račun (npr. HEP Elektra).

Pravo na naknadu troškova vrijedi godinu dana od dana kada je odobreno, nakon čega građani ponovno mogu podnijeti zahtjev za tom pomoći.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je korisnik dužan pravodobno prijaviti Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.