Građanima koji isključivo stanuju u unajmljenim stanovima i koje ne daju u podnajam drugima, Grad Rijeka pomaže djelomičnim podmirenjem mjesečnih troškova najamnine.

Građanima koji su s pravnom osobom sklopili ugovor o slobodno ugovorenoj najamnini, kao i onima koji s najmodavcem imaju ugovorenu zaštićenu najamninu, Grad Rijeka pomaže podmirenjem 50% ugovorene najamnine (najviše sa 133 eura mjesečno – iznos maksimalne pomoći određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke).

Građanima koji su s fizičkom osobom (s kojom nisu u srodstvu u ravnoj lozi – srodstvo u ravnoj lozi predstavljaju osobe koje izravno potječu jedne od drugih npr. djed, otac, dijete, unuk) sklopili ugovor o slobodno ugovorenoj najamnini, Grad pomaže novčano mjesečnim iznosom od 90 eura naviše (iznos pomoći određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke), ovisno o uvjetu koji kućanstvo ispunjava i broju članova kućanstva.

Tko može dobiti pomoć?

Kućanstvo koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka ili kućanstvo čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samca 485 eura, dvočlano kućanstvo 725 eura, tročlano kućanstvo 875 eura, četveročlano kućanstvo 1.015 eura, brojnija kućanstva + 150 eura za svakoga dodatnog člana; cenzusi za jednoroditeljska kućanstva su za 20% viši) ili kućanstvo čiji je član korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osobnu invalidninu pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka.

Dodatni su uvjeti za ostvarivanje ovoga prava da kućanstvo isključivo stanuje u unajmljenom stanu, ne koristi ga bez valjane pravne osnove te da nema u (su)vlasništvu drugu nekretninu (stan/kuću, kuću za odmor ili poslovni prostor) koju može iznajmiti ili otuđiti.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5, radnim danom od 8.30 do 15.30.

Naknada troškova najamnine ostvaruje se umanjenjem računa tvrtke koja je izdala račun ili uplatom iznosa na bankovni ili zaštićeni račun građana. Pravo na naknadu troškova najamnine vrijedi u pravilu godinu dana od dana kada je odobreno, nakon čega građani ponovno mogu podnijeti zahtjev za tom pomoći.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.