Promjene okolnosti koje utječu na ostvarenje prava - izjave o odustajanju.

Korisnik je u tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava iz Odluke o socijalnoj skrbi dužan Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na korištenje ili opseg prava.