Prije početka školske godine Grad Rijeka polaznicima osnovne škole dodjeljuje jednokratni poklon-bon (iznos pomoći određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke) za nabavu obrazovnog materijala i pribora.

Vrijednost poklon-bona ovisi o razredu koji dijete pohađa i uvjetu Socijalnog programa Grada Rijeke koji korisnik zadovoljava.

Obrazovni materijal i pribor u vrijednosti poklon-bona mogu se preuzeti u jednoj od knjižara s kojom Grad Rijeka ima sklopljen godišnji ugovor.

Tko može dobiti pomoć?

Dijete – učenik osnovne škole koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu, dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva za taj oblik pomoći (cenzus za dvočlano kućanstvo 725 eura, tročlano kućanstvo 875 eura, četveročlano kućanstvo 1.015 eura, brojnija kućanstva + 150 eura za svakoga dodatnog člana; cenzusi za jednoroditeljsko kućanstvo su za 20% viši), udomljeno dijete, dijete stradalnika rata, te dijete žrtva obiteljskog nasilja.

Dodatni uvjet za ostvarivanje prava je da dijete (učenik osnovne škole) nema u (suvlasništvu), osim stana koji njegovo kućanstvo koristi za stanovanje, drugu nekretninu (stan, kuću ili poslovni prostor) koja se može iznajmiti ili otuđiti.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, Pisarnica, radnim danom od 8.30 do 15.30 ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka.