Do 16. rujna, Grad Rijeka u sklopu Socijalnog programa zaprima zahtjeve građana za ostvarivanje prava na pomoći za polaznike vrtića, osnovne i srednje škole te studente u pedagoškoj/školskoj/akademskoj 2022./2023. godini.

Od 11. srpnja do 16. rujna zaprimaju se zahtjevi za:

  • podmirenje cjelokupnih troškova marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku,
  • poklon-bon pri kupnji školskog pribora učenicima osnovnih škola.

Od 16. kolovoza do 16. rujna zaprimaju se zahtjevi za:

  • podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama i vrtiću,
  • jednokratnu novčanu pomoć srednjoškolcima i studentima.

Od 22. kolovoza do 16. rujna zaprimaju se zahtjevi za:

  • podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza srednjoškolcima i studentima.

U sklopu Socijalnog programa Grada Rijeke zahtjeve zaprima Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. Zaprimanje svih zahtjeva uz prateću dokumentaciju je radnim danom od 8.30 do 15.30 sati u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5.

Jednokratni poklon-bon u iznosu od 250 do 750 kn za nabavu školskog pribora

Grad Rijeka učenicima osnovne škole prije početka školske godine dodjeljuje jednokratni poklon-bon u iznosu od 250 do 750 kn za nabavu školskog pribora.

Pravo na poklon-bon za nabavku školskog pribora u iznosu od 375  za učenika od 1. do 4. razreda odnosno u iznosu od 750 kn za učenika od 5. do 8. razreda može ostvariti dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka.

Poklon-bon u iznosu od 250 kn za učenika od 1. do 4. razreda ili u iznosu od 500 kn za učenika od 5. do 8. razreda može ostvariti dijete iz kućanstva u kojem isključivo žive jedan roditelj i dijete/djeca a čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za jednoroditeljska kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 7.612,50 kn, tročlano kućanstvo  10.237,50 kn, četveročlano kućanstvo 13.125,00 kn, brojnija kućanstva + 1.837,50 kn za svakoga dodatnog člana) ili dijete iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 6.343,75 kn, tročlano kućanstvo 8.531,25 kn, četveročlano kućanstvo 10.937,50 kn, brojnija kućanstva + 1.531,25 kn za svakoga dodatnog člana), odnosno dijete koje je korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osobnu invalidninu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka te udomljeno dijete.

Podmirenje troškova marende i prehrane u produženom/cjelodnevnom boravku u osnovnim školama

Grad Rijeka za učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole i Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka u cijelosti podmiruje troškove organizirane marende u osnovnim školama, a za polaznike produženog boravka ili cjelodnevne nastave u osnovnim školama (učenici od 1. do 4. razreda) i troškove ručka i užine.

Pravo na podmirenje troškova marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku  može ostvariti učenik osnovne škole ili Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka, odnosno dijete koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, dijete iz kućanstva u kojem isključivo žive jedan roditelj i dijete/djeca a čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za jednoroditeljsko kućanstvo (cenzus za dvočlano kućanstvo 4.350,00 kn, tročlano kućanstvo 5.850,00 kn, četveročlano kućanstvo 7.500,00 kn, brojnija kućanstva + 1.050,00 kn za svakoga dodatnog člana), dijete iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za tročlano kućanstvo 4.875,00 kn, četveročlano kućanstvo 6.250,00 kn, brojnija kućanstva + 875,00 kn za svakoga dodatnog člana), dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida ili civilnog invalida Domovinskog rata i udomljeno dijete.

Podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama i vrtiću

Grad Rijeka podmiruje mjesečne troškove boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću (cjelodnevni i poludnevni boravak) u visini od 100%, odnosno u visini od 30% iznosa mjesečne cijene za korisnike usluga Dječjeg vrtića Rijeka. Pravo na podmirenje troškova vrijedi do kraja pedagoške godine.

Pravo na podmirenje troškova može ostvariti polaznik jaslica/vrtića, odnosno dijete koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu ili socijalnu uslugu – uslugu rane intervencije pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, dijete iz kućanstva u kojem isključivo žive jedan roditelj i dijete/djeca a čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za jednoroditeljska kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 4350 kn, tročlano kućanstvo 5850 kn, četveročlano kućanstvo 7500 kn, brojnija kućanstva + 1050 kn za svakoga dodatnog člana), dijete iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 3.625,00 kn tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana), dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida ili civilnog invalida Domovinskog rata, udomljeno dijete i dijete čiji roditelj ostvaruje pravo na dječji doplatak.

Novčana pomoć redovnim studentima i srednjoškolcima

Jednokratnu pomoć u visini od 1000,00 kuna mogu  ostvariti redoviti učenici srednje škole i studenti iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka,  učenici i studenti koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka te učenici i studenti koji su dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza srednjoškolcima i studentima

Grad Rijeka u potpunosti podmiruje troškove javnoga gradskog prijevoza na linijama na kojima prijevoz obavlja KD Autotrolej, a pravo na podmirenje troškova vrijedi do kraja školske, odnosno akademske godine. Broj odobrene zone prijevoza (1.- 4. zona) ovisi o adresi škole ili fakulteta.

Također, srednjoškolci i studenti koji će ostvariti pravo podmirenja troškova javnog gradskog prijevoza, moći će u šalter-sali na Titovom trgu 3 izraditi i pokazne karte.

Podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza može ostvariti redoviti učenik srednje škole/student iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 3625 kn, tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana), odnosno dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida ili civilnog invalida Domovinskog rata.

Podsjećamo da se na mrežnim stranicama Grada Rijeke nalazi i e-Savjetnik Socijalni program Grada Rijeke putem kojeg svi građani brzo, anonimno i jednostavno mogu saznati mogu li i na koji način postati korisnici ovih oblika pomoći.