Pomoć u iznosu od 50 eura (iznos pomoći/potpore određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke) stiže redovito na bankovni ili zaštićeni račun starije osobe bez osobnog prihoda svakoga mjeseca godinu dana od kada je pravo odobreno, nakon čega se pomoć može ponovno zatražiti.

Tko može dobiti pomoć?

Osoba u dobi od 65 godina naviše koja ne ostvaruje prihod po osnovi rada, mirovine, od imovine ili na koji drugi način u tuzemstvu ili inozemstvu ili da je korisnik nacionalne naknade za starije osobe. Dodatni su uvjeti za ostvarivanje ovog prava da je osoba član kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samca 485 eura, dvočlano kućanstvo 725 eura, tročlano kućanstvo 875 eura, četveročlano kućanstvo 1.015 eura, brojnija kućanstva + 150 eura za svakoga dodatnog člana), te da njeno kućanstvo nema u (su)vlasništvu nekretninu osim one koja im služi za stanovanje (drugi stan/kuću, kuću za odmor ili poslovni prostor).

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5, radnim danom od 8.30 do 15.30.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.