Od 16. prosinca 2019. do 17. siječnja 2020. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke zaprima zahtjeva starijih osoba bez osobnog prihoda za novčanu pomoć u 2020. godini.

Tko može ostvariti pravo na novčanu pomoć?

Mjesečnu novčanu pomoć može ostvariti osoba u dobi od 65 godina naviše, koja nema u (su)vlasništvu nekretninu, osim eventualno one u kojoj stanuje, ne ostvaruje osobni prihod, a ukupan prosječni mjesečni prihod svih članova njezina kućanstva u zadnja tri mjeseca iznosi do 2300 kn za jednočlano kućanstvo, 2900 kn za dvočlano kućanstvo, 3900 kn za tročlano kućanstvo i 5000 kn za četveročlano kućanstvo, a za kućanstva s više od četiri člana cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 700 kuna.

Kako mogu saznati imam li pravo na ovaj oblik pomoći?

Građani putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke, mogu saznati mogu li postati korisnici ovog oblika pomoći.

Gdje i kada se podnose zahtjevi?

Zahtjevi se podnose od 16. prosinca 2019. do 17. siječnja 2020. godine, radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalter br. 5.

Koja dokumentaciju moram priložiti?

  • obrazac zahtjeva br. 17 (može se preuzeti u šalter-sali Gradske uprave ili putem Portala eUsluge Grada Rijeke)
  • obrazac izjave stranke br. 17 (može se preuzeti u šalter-sali Gradske uprave ili putem Portala eUsluge Grada Rijeke)
  • osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (na uvid ili preslika)
  • osobna iskaznica osobe za koju se traži pomoć (ako nije i podnositelj zahtjeva) (preslika)
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o nekorištenju mirovine u Republici Hrvatskoj osobe za koju se traži pomoć
  • broj bankovnog tekućeg ili zaštićenog računa osobe za koju se traži pomoć
  • potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima u zadnja tri mjeseca za svakog člana kućanstva osobe za koju se traži pomoć (originali na uvid i preslike) – detaljan popis vrsta potvrda