Grad Rijeka će temeljem svog Socijalnog programa zaprimati zahtjeve umirovljenika za novčanu pomoć, kao i zahtjeve starijih osoba bez osobnog prihoda za novčanu pomoć u 2019. godini.

Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb zaprimat će zahtjeve u razdoblju od 18. prosinca 2018. do 18. siječnja 2019.

Zahtjevi se podnose radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalter br. 5.

Građani putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke mogu saznati mogu li postati korisnici ovih oblika pomoći.

Novčana pomoć za umirovljenike

Mjesečnu novčanu pomoć može ostvariti umirovljenik/ca s mirovinom do 1400 kuna.

Dokumentacija:

 • obrazac zahtjeva br. 5 (može se preuzeti u šalter-sali Gradske uprave ili putem internetskih stranica Grada Rijeke),
 • osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (na uvid),
 • osobna iskaznica osobe za koju se traži pomoć (ako nije i podnositelj zahtjeva) (preslika),
 • OIB osobe za koju se traži pomoć,
 • obrazac izjave stranke br. 5 (može se preuzeti u šalter-sali Gradske uprave ili putem internetskih stranica Grada Rijeke),
 • zadnji odrezak od mirovine u Republici Hrvatskoj (prihvaća se i obavijest banke o mirovinskim primanjima) ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva u kunama (obvezno priložiti zadnji odrezak od mirovine u Republici Hrvatskoj ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o nekorištenju mirovine u Republici Hrvatskoj),
 • potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka,
 • broj bankovnog tekućeg računa.

 

Novčana pomoć za starije osobe bez osobnog prihoda

Mjesečnu novčanu pomoć može ostvariti osoba u dobi od 65 godina naviše, koja nema u (su)vlasništvu nekretninu, osim eventualno one u kojoj stanuje, ne ostvaruje osobni prihod, a ukupan prosječni mjesečni prihod svih članova njezina kućanstva u zadnja tri mjeseca iznosi do 2300 kn za jednočlano kućanstvo, 2900 kn za dvočlano kućanstvo, 3900 kn za tročlano kućanstvo i 5000 kn za četveročlano kućanstvo, a za kućanstva s više od četiri člana cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 700 kuna.

Dokumentacija:

 • obrazac zahtjeva br. 17 (može se preuzeti u šalter-sali Gradske uprave ili na internetskim stranicama Grada Rijeke)
 • obrazac izjave stranke br. 17 (može se preuzeti u šalter-sali Gradske uprave ili na internetskim stranicama Grada Rijeke)
 • osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (na uvid)
 • osobna iskaznica osobe za koju se traži pomoć (ako nije i podnositelj zahtjeva) (preslika)
 • potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka osobe za koju se traži pomoć
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o nekorištenju mirovine u Republici Hrvatskoj osobe za koju se traži pomoć
 • broj tekućeg bankovnog računa osobe za koju se traži pomoć
 • potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima svih članova kućanstva osobe za koju se traži pomoć u zadnja tri mjeseca (originali na uvid i preslike):
  • polaznik SŠ/student: potvrda o redovitom školovanju ili studiranju
  • zaposlen: obrazac IP ili isplatne liste ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • samozaposlen (vl. poduzeća ili obrta, slobodno zanimanje): porezno rješenje za prethodnu godinu ili potvrda o visini dohotka/dobiti za prethodnu godinu ili platne liste ovjerene od knjigovođe ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • nezaposlen: uvjerenje HZZ-a ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  • radno nesposobna odrasla osoba: rješenje HZMO-a o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenja CZSS-a Rijeka o osobnoj invalidnini ili doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od CZSS-a Rijeka i sl.
  • umirovljenik: odrezak od mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH
  • kućanica: potvrda HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju.
Skip to content