Povodom predstojećeg blagdana Uskrsa, Grad Rijeka će i ove godine dodijeliti jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima s najnižim mirovinama i starijim osobama bez redovitih osobnih prihoda, odlučeno je na 66. gradonačelnikovom kolegiju.

Uskrsnice u visini od 40 eura, što je deset eura više nego protekle godine, bit će isplaćene umirovljenicima i starijim osobama bez prihoda na njihove tekuće, odnosno zaštićene račune.

Uskrsnice će biti isplaćene umirovljenicima koji već ostvaruju pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškove umirovljenika Grada Rijeke, osobama starijim od 65 godina bez redovitih osobnih prihoda i osobama koje ispunjavaju uvjet nacionalne naknade za starije osobe, koje u 2024. godini već ostvaruju pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškove starijih osoba bez osobnog prihoda.

Procjenjuje se da će pomoć ostvariti oko 860 umirovljenika i starijih osoba bez redovitog prihoda, a za ovu svrhu je u gradskom proračunu osigurano 35.000,00 eura.

Nastavak kolektivnog pregovaranja u Domu mladih Rijeka

Prihvaćena je inicijativa Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske za kolektivno pregovaranje o prvim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u Domu mladih Rijeka. Gradonačelnik je imenovao Pregovarački odbor Grada Rijeke te zadužio nadležni odjel da inicira prvi sastanak pregovaračkih odbora.

Usvojen je Plana prijma u službu u Grad Rijeku za 2024. godinu, kojim se utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima, kao i potreban broj službenika i namještenika koji se planira primiti u službu na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika koji se planira primiti u službu na određeno vrijeme.

Gradonačelnik je donio zaključak kojim se i operativno provodi odluka o umanjenju cijene gradskih vrtića u iznosu od 25 eura od početka 2024. godine.

Izvješće o sprječavanju vandalizma u 2023. godini

Usvojeno je izvješće o provedbi Akcijskog plana za sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke u 2023. godini. Akcijski plan usvojen je u prosincu 2020. godine te je njime utvrđen niz mjera i aktivnosti, preventivne i represivne naravi, koje se odnose na sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke.

Građani su vandalizam, u prvom redu nedozvoljeno ispisivanja grafita i plakatiranje, kao i oštećenje dječjih sprava i urbane opreme, prijavljivali Komunalnom redarstvu, dok su komunalni redari i tajnici Mjesnih odbora u skladu s Akcijskim planom pojačano vršili obilazak i nadzirali pojavu novih grafita i eventualnih oštećenja na urbanoj opremi. Komunalno redarstvo promptno po zaprimanju prijava o tome obavještava policiju, koja odmah izvršava očevid, dostavlja povratnu informaciju o njegovom završetku, nakon čega se pristupa uklanjanju posljedica vandalizma.

Gradonačelnik je ujedno donio odluka o razrješenju člana i imenovanju članice koordinacijskog tijela za praćenje poduzimanja mjera iz Akcijskog plana za sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke.

Na 66. gradonačelnikovom kolegiju usvojeno je i izvješće o radu Komunalnog i Prometnog redarstva u 2023. godini. Komunalno redarstvo postupa po ukupno 26 propisa, u prvom redu obavljajući nadzor temeljem Odluke o komunalnom redu. U postupku nadzora nad primjenom te odluke izvršeno je 12.021 kontrola, što je neznatno povećanje u odnosu na prošlu godinu. Prometni redari su ovlašteni isključivo za provođenje nadzora “prometa u mirovanju”. Tijekom 2023. godine prometni redari su zabilježili ukupno 27.373 aktivnosti prilikom terenskog nadzora, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Sredstva turističke pristojbe uložit će se u poboljšanja uvjeta boravka turista

Turističkoj zajednici grada Rijeke dodijelit će se sredstava uplaćene turističke pristojbe u Proračun Grada Rijeke za 2024. godinu za sufinanciranje aktivnosti poboljšanja uvjeta boravka turista. Sredstva su u gradskom proračunu trenutno planirana u visini od 100.000,00 eura, a namjenski će se doznačiti Turističkoj zajednici za unaprjeđenja rada Turističkog informativnog centra i Info punkta Trsatski kaštel, za kreiranje informativnih materijala, planova grada i vodiča o gradu, za postavljanje „city lightova” te aktivnosti medijske kampanje i organizacije dodatnog sadržaja vezane uz Rijeka Advent.

Grad Rijeka sklopit će s KD Čistoća Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi hortikulturnog uređenja 2. i 3. faze javnih površina bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić. Čistoća će hortikulturne radove izvesti u roku od 30 dana od dana završetka građevinskih radova na uređenju javnih površina i izgradnji pripadajuće infrastrukture te potom predati izvršene radove Gradu Rijeci.

Zaključkom gradonačelnika, Grad Rijeka i Stadion Kantrida d.o.o. sklopit će Dodatak 5. Predugovoru o osnivanju prava građenja sklopljenom 03.07.2014. godine kojim se utvrđuje da se potrebna projektna i geodetska dokumentacija te ishođenje građevinske dozvole za zahvat na lokaciji Kantrida kao obaveza Stadiona Kantrida d.o.o. treba izraditi do 31. ožujka 2025. godine.

Donesen je niz zaključaka i odluka koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata te gospodarenje gradskim poslovnim prostorima, stanovima i zemljištima.