Grad Rijeka temeljem svog Socijalnog programa zaprima zahtjeve građana za ostvarivanje prava na subvencije učenicima osnovnih i srednjih škola u školskoj/pedagoškoj 2021./2022. godini.

Od 12. srpnja do 17. rujna 2021. zaprimaju se zahtjevi za:

 • podmirenje cjelokupnih troškova marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku,
 • dodjelu jednokratnog poklon-bon pri kupnji školskog pribora učenicima osnovnih škola,
 • dodjelu jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima srednjih škola ili studentima.

Od 16. kolovoza do 17. rujna 2021. godine zaprimaju se zahtjevi za:

 • podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću.

Od 23. kolovoza do 17. rujna 2021. godine zaprimaju se zahtjevi za:

 • podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza za učenike srednjih škola i studente.

U sklopu Socijalnog programa Grada Rijeke zahtjeve zaprima Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. Zaprimanje svih zahtjeva uz prateću dokumentaciju je radnim danom od 8.30 do 15.30 sati u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5.

Jednokratni poklon-bon u iznosu od 250 do 750 kn za nabavu školskog pribora

Grad Rijeka učenicima osnovne škole prije početka školske godine dodjeljuje jednokratni poklon-bon u iznosu od 250 do 750 kn za nabavu školskog pribora. Korisnici će uz predočenje poklon-bona moći preuzeti školski pribor u jednoj od riječkih knjižara (popis u privitku poklon-bona).

Tko može ostvariti pravo na pomoć?

Pravo na poklon-bon za nabavku školskog pribora u iznosu od 375  za učenika od 1. do 4. razreda odnosno u iznosu od 750 kn za učenika od 5. do 8. razreda može ostvariti dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka.

Poklon-bon u iznosu od 250 kn za učenika od 1. do 4. razreda ili u iznosu od 500 kn za učenika od 5. do 8. razreda može ostvariti dijete iz kućanstva u kojem isključivo žive jedan roditelj i dijete/djeca a čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za jednoroditeljska kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 7 612,50 kn, tročlano kućanstvo  10 237,50 kn, četveročlano kućanstvo 13 125,00 kn, brojnija kućanstva + 1 837,50 kn za svakoga dodatnog člana) ili dijete iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 6.343,75 kn, tročlano kućanstvo 8 531,25 kn, četveročlano kućanstvo 10 937,50 kn, brojnija kućanstva + 1 531,25 kn za svakoga dodatnog člana), odnosno dijete koje je korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osobnu invalidninu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka te udomljeno dijete.

Podmirenje troškova marende i prehrane u produženom/cjelodnevnom boravku u osnovnim školama

Grad Rijeka za učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole i Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka u cijelosti podmiruje troškove organizirane marende u osnovnim školama, a za polaznike produženog boravka ili cjelodnevne nastave u osnovnim školama (učenici od 1. do 4. razreda) i troškove ručka i užine. Pravo na podmirenje troškova vrijedi do kraja školske godine.

Tko može ostvariti pravo na pomoć?

 • Podmirenje troškova marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku može ostvariti učenik osnovne škole ili Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka:
  • dijete koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka,
  • dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka
  • dijete iz kućanstva u kojem isključivo žive jedan roditelj i dijete/djeca a čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za jednoroditeljsko kućanstvo (cenzus za dvočlano kućanstvo 4350 kn, tročlano kućanstvo 5850 kn, četveročlano kućanstvo 7500 kn, brojnija kućanstva + 1050 kn za svakoga dodatnog člana),
  • dijete iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana),
  • dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida ili civilnog invalida Domovinskog rata
  • udomljeno dijete.

Novčana pomoć redovitom učeniku srednje škole ili studentu u 2021./2022. godini

Riječ je o jednokratnoj novčanoj pomoći u iznosu od 1.000 kn.

Tko može ostvariti pravo na pomoć?

Jednokratnu pomoć može ostvariti redoviti učenik srednje škole/student:

 • iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka,
 • učenik/student koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka,
 • učenik/student – dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama i vrtiću

Podmirenje mjesečnih troškova boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću (cjelodnevni i poludnevni boravak) u 100%, odnosno 30% iznosu mjesečne cijene za korisnike usluga Dječjeg vrtića Rijeka.

Pravo na podmirenje troškova vrijedi do kraja pedagoške godine.

Tko može ostvariti pravo na pomoć?

 • dijete koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu ili socijalnu uslugu – uslugu rane intervencije pri Centru za socijalnu skrb Rijeka,
 • dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka
 • dijete iz kućanstva u kojem isključivo žive jedan roditelj i dijete/djeca a čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za jednoroditeljska kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 4350 kn, tročlano kućanstvo 5850 kn, četveročlano kućanstvo 7500 kn, brojnija kućanstva + 1050 kn za svakoga dodatnog člana), dijete iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 3.625,00 kn tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana),
 • dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida ili civilnog invalida Domovinskog rata,
 • udomljeno dijete,
 • dijete čiji roditelj ostvaruje pravo na dječji doplatak.

Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza za učenike srednjih škola i studente

Grada Rijeke u potpunosti podmiruje troškove javnoga gradskog prijevoza na linijama na kojima prijevoz obavlja KD Autotrolej, a pravo na podmirenje troškova vrijedi do kraja školske/akademske godine. Broj odobrene zone prijevoza (1.–4. zona) ovisi o adresi škole ili fakulteta.

U šalter-sali na Titovom trgu 3, učenici i studenti koji će ostvariti pravo podmirenja troškova javnog gradskog prijevoza, moći će odmah i izraditi pokazne karte bez odlaska na prodajno mjesto Autotroleja.

Tko može ostvariti pravo na pomoć?

 • redoviti učenik srednje škole/student iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 3625 kn, tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana), odnosno dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida ili civilnog invalida Domovinskog rata.

Podsjećamo da se na mrežnim stranicama Grada Rijeke nalazi i e-Savjetnik Socijalni program Grada Rijeke putem kojeg svi građani brzo, anonimno i jednostavno mogu saznati mogu li i na koji način postati korisnici ovih oblika pomoći.