Grad Rijeka osnivač je ustanova Dječji dom Tić Rijeka i Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, dok su osnivači ostalih socijalnih ustanova koje djeluju u Rijeci ministarstvo nadležno za socijalnu skrb, Primorsko-goranska županija ili drugi osnivači.