Grad Rijeka osnivač je Dječjeg doma Tić Rijeka, dok su osnivači ostalih socijalnih ustanova koje djeluju u Rijeci ministarstvo nadležno za socijalnu skrb, Primorsko-goranska županija ili drugi osnivači.