Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama održan je okrugli stol pod nazivom: „Što nam kažu brojke o nasilju u obitelji“, namijenjen stručnjakinjama i stručnjacima koji se u svom djelokrugu rada bave i problematikom obiteljskog nasilja.

Okrugli stol održan je u petak, 22. rujna u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke organizirali su Policijska uprava primorsko-goranska i Udruga UZOR Rijeka.

Uz organizatore, sudionici okruglog stola bili su predstavnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Rijeka, riječkih ureda pravobraniteljice za djecu te pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Obiteljskog centra – Područna služba Primorsko-goranske županije, Odjela za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Rijeci, Centra za pružanje usluga u zajednici „Tić“ Rijeka te Pravnog fakulteta Rijeka.

Okruglom stolu je prisustvovala Karla Mušković, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života Grada Rijeke.

Okrugli stol u povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Okrugli stol namijenjen stručnjakinjama i stručnjacima koji se u svom djelokrugu rada bave i problematikom obiteljskog nasilja

Nakon dobrodošlice koju su sudionicima poželjeli predstavnici organizatora okruglog stola, policijska službenica za nadzor i planiranje – za prevenciju Ingrid Mavrić te psihologinje iz Udruge UZOR Paula Bogović i Duška Car Drljača, uslijedilo je predstavljanje sudionika, uz kratku prezentaciju i komentar statističkih pokazatelja vezanih za nasilje u obitelji, što je poslužilo kao uvod za razmjenu novosti i promjena koje su se dogodile u pojedinim institucijama i udrugama.

Tako su predstavnice Udruge UZOR iznijele informaciju da se od 2022. godine provodi nova usluga koju financira Grad Rijeka putem javnog poziva, a odnosi se na podršku stanovanju ženama – žrtvama nasilja i njihovoj djeci, a koja podrazumijeva podmirivanje troška najma stana za žene nakon izlaska iz sigurne kuće u trajanju od šest mjeseci. Od početka 2023. godine ta usluga je dostupna i ženama koje nisu bile u sigurnoj kući, a odlaze od počinitelja obiteljskog nasilja.

Predstavnik Centra za pružanje usluga u zajednici „Tić“ Rijeka, obavijestio je prisute o promjeni tima stručnjaka uz promjenu naziva ustanove.

U Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka, novost uz promjenu naziva je i odvajanje od Obiteljskog centra te modernizacija informatičkog sustava kojim se olakšava rad sa žrtvama obiteljskog nasilja.

Predstavnice Obiteljskog centra, Područne službe Primorsko-goranske županije također su iznijele pozitivne novitete: uz to što sada samostalno djeluju nakon odvajanja od Hrvatskog zavoda za socijalni rad, započeli su se baviti psihosocijalnim tretmanom obitelji u kojima postoji visoki rizik od obiteljskog nasilja, kao jednim od vidova prevencije od eskalacije nasilja.

U angažiranoj raspravi sudionici su se dotaknuli i predstojećih promjena u zakonskoj regulativi u skladu s preporukama GREVIA da fokus postupanja u situacijama obiteljskog nasilja bude na žrtvi i njezinoj zaštiti.
Dogovoren je nastavak suradnje i sljedeći susret nakon implementacije nove zakonske regulative.

Zaključak okruglog stola je da je razmjenom informacija, diskusijom i novim dogovorom postignut cilj  ovog skupa, a to je prije svega jačanje međuresorne suradnje kao jednog od ključnih strateških ciljeva u suzbijanju nasilja u obitelji, u smislu veće povezanosti, bolje komunikacije i suradnje institucija i organizacija civilnog društva koje se bave, kako prevencijom, tako i rješavanjem slučajeva nasilja.

Uz navedeno, cilj je bio i poslati poruku javnosti o nultoj toleranciji prema bilo kom obliku nasilja, pa tako i nasilju u obitelji, o potrebi prijavljivanja obiteljskih nasilnika te važnosti podrške, pomoći, osnaživanja i zaštite žrtava obiteljskog nasilja.

Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama nastavlja se i danas u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke edukacijom policijskih službenika na temu zaštite žrtava kaznenih djela i prekršaja.

Edukacija se provodi kontinuirano od 2014. godine u organizaciji Ureda načelnika Policijske uprave primorsko-goranske, a današnja edukatorica je psihologinja Lorena Zec iz udruge SOS Rijeka – centra za nenasilje i ljudska prava. Policijski službenici educirat će se kroz sljedeće teme:

  • Rodno uvjetovano nasilje s naglaskom na prisilnu kontrolu i post-separacijsko nasilje
  • Problematika razgraničenja kaznenih i prekršajnih djela

Podsjećamo, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se od 2004. godine, kada ga je Hrvatski sabor proglasio u spomen na tri ubijene žene na zagrebačkom Općinskom sudu 22. rujna 1999. godine.

(foto i tekst: PU primorsko-goranska)