Riječka Dječja kuća je do 27. studenoga mjesto gdje možete pogledati edukativnu izložbu “Nasilje u sjeni: Izložba o dizanju svijesti o starijim ženama žrtvama nasilja” koja je dio projekta puSHEd – Protect, Understand, Support, Help the Elderly.

Izložba nosi poruku „Prijavite one koji obezvrjeđuju zlatne godine“ i dio javne kampanje koja za cilj ima osvještavanje nasilja nad ženama starije životne dobi. Osim tog glavnog cilja, kampanja je pokrenuta kako bi se  potaknuo veći broj prijava nasilja te utjecalo na promjenu društvenih stavova i podizanje kapaciteta relevantnih stručnjaka sustava zaštite i podrške.

Ciljevi ove kampanje, ali i projekta u cijelosti su podići svijest javnosti o nasilju nad starijim ženama, potaknuti veći broj prijava nasilja, naglasiti predrasude prema starijim ženama i u realnim okvirima utjecati na promjenu društvenih stavova, podizanje kapaciteta relevantnih stručnjaka/inja iz sustava zaštite te potaknuti donositelje odluka na prepoznavanje važnosti unaprjeđenja sustava podrške.

Projekt puSHEd je pokrenula udruga B.a.B.e. s partnerima – Zakladom Zajednički put, Domom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga-Zagreb“ i Gradom Zagrebom. Financiran je sredstvima EU iz programa CERV (Građani, Jednakost, Prava i Vrijednosti) i sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, ima podršku Pučke pravobraniteljice, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Europske socijalne mreže.

Karla Horvat-Crnogaj iz Zaklade Zajednički put

Karla Horvat-Crnogaj iz Zaklade Zajednički put

17,8%, odnosno oko 90.000 starijih žena žrtve su neke od vrsta nasilja

Prema podacima Eurostata za 2021. godinu, razina nasilja nad ženama starije životne dobi (65+) u većini država EU niža je u odnosu na ostale dobne skupine. U Hrvatskoj je to 17,8% (oko 90.000) žena starije životne dobi, dok je, primjera radi, 32,9% broj prijavljenog nasilja nad ženama dobne skupine od 18 do 29 godina. Većina starijih žena žrtava nasilja, njih 23,9%,  doživjela je nasilje od intimnog partnera/supruga, 13,1% od ostalih članova obitelji, a tek 10,4% od drugih osoba. U odnosu na vrste nasilja, najviše je zastupljeno psihološko nasilje (¼), koje Eurostat definira kao ponašanje koje ima karakteristike emocionalnog zlostavljanja i ponižavanja, a uzrokuje strah i nelagodu.

„Edukativnu izložbu smo tijekom listopada i studenoga postavili u zagrebačkom Oktogonu i u Osijeku, a sada je izlažemo u Rijeci. Cilj nam je da je vidi što više ljudi i educira se o vrstama nasilja koje se provode nad ženama starije životne dobi, a koje možda do sada nisu prepoznavali ili ih nisu tako doživljavali. Osim starijih žena žrtvama nasilja, intencija nam je da i šira javnost djeluje i prijavljuje nasilje, što sada možda ne čini zbog raznih društvenih stavova.  Kampanja je rezultat ranijih djelovanja i istraživanja, koje je udruga B.a.b.e uz nas iz Zaklade Zajednički put i „Doma Duga“ provodila zadnjih godinu i pol dana. Na izloženim vizualima u Dječjoj kući  prikazane su ilustracije starijih žena, a na stražnjem dijelu su navedene vrste nasilja – psihičko, fizičko, ekonomsko, seksualno, digitalno nasilje i zanemarivanje te kako ih prepoznati i kome se obratiti za pomoć. Podaci kojima raspolažemo pokazuju da žene starije životne dobi rjeđe prijavljuju obiteljsko nasilje nadležnim institucijama zbog svoje ekonomske ovisnosti ili ovisnosti o članovima obitelji uvjetovane zdravstvenim stanjem, a koji su često počinitelji nasilja. Tu su još kao razlozi rjeđeg prijavljivanja i fizičke prepreke, život u ruralnoj sredini, nedostatak mreže podrške, funkcionalne ili fizički ograničene pokretljivosti, kao i nedostatak financijskih sredstava za pristup uslugama. Međuljudski odnosi, odnosno ovisnost o partneru, skrbniku, nedostatak podrške obitelji i/ili okoline, kao i okrivljavanje žrtve također su uzroci neprijavljivanja nasilja. Neke ga ne prijavljuju jer ne prepoznaju da su žrtve nasilja, poriču da im se ono događa, ustrašene su što će se dogoditi ako nasilje prijave, ne prepoznaju nasilje jer se o ovoj temi malo govori u javnom prostoru. To želimo promijeniti“, poručila je Karla Horvat-Crnogaj iz Zaklade Zajednički put te objasnila:

„Važno je preventivno djelovanje u području zaštite i podrške starijim žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, no nedostatak podataka temeljenih na nacionalnim istraživanjima dovodi do nedostatka zaštitnih mehanizama i ograničenih usluga podrške žrtvama, kao i oskudnih preventivnih programa. Ako gledamo statistički, starije žene koje su preživjele dugotrajno nasilje mogu imati motiv prijaviti nasilje, no nedostatak senzibilizirane pomoći i podrške može dovesti do odustajanja. Uz to, nerijetko se fizičke i mentalne posljedice nasilja otpisuju kao dio procesa starenja. Zbog toga, kako mi volimo reći, nasilje nad starijim ženama postaje nevidljivo i njihovi glasovi se utišavaju. Podaci kojima raspolažemo upućuju i na to da ne znaju kome se i kako mogu javiti.“

PuSHEd-vrste nasilja

Prepoznajte nasilje

Kome se obratiti i kako prijaviti nasilje?

Cilj projekta je mijenjati praksu i unaprijediti osjetljivost odgovora sustava na nasilje nad starijim ženama. Shodno tome, organizatorice su pripremile brošure sa smjernicama kako senzibilizirati pristup radu sa starijim žrtvama u skloništima za žrtve obiteljskog nasilja i domovima za starije osobe. Materijali s informacijama kako prepoznati nasilje, što učiniti, kome se javiti dostupni su na internetskoj stranici  udruge B.a.B.e. – Knjige i priručnici – babe.hr.

Osobe koje žele prijaviti nasilje nad ženama starije životne dobi ili trebaju podršku (kao žrtva ili osoba bliska žrtvi) mogu to učiniti kontaktirajući policiju pozivom na 192, nadležni Centar za socijalni rad, udrugu B.a.B.e. na besplatni broj telefona: 0800 200 144, Sigurnu kuću Vukovarsko-srijemske županije na brojeve telefona: 032 414 910 i 098 982 4641, kao i Savjetovalište Duga-Zagreb na besplatni broj telefona: 0800 88 98.

Sljedeći koraci organizatorica su primijeniti dobiveno iskustvo i znanje u okviru ovog projekta, tražiti nove financijske potpore i ostvarivati partnerstva u ovoj temi, nastaviti diseminirati materijale, pružati podršku i kapacitiranje stručnjaka te poticati umrežavanje i dijeljenje dobrih praksi.

Izložbu Nasilje u sjeni: Izložba o dizanju svijesti o starijim ženama žrtvama nasilja autorski potpisuje Goga Golik s  Ivanom Besak, voditeljicom projekta ispred agencije INKredible.

Nakon Rijeke, izložba će biti postavljena u Splitu.

(foto: Foto Luigi – David Kurti)