U utorak 14. 5., u 17 sati u Prirodoslovnom muzeju (Lorenzov prolaz 1) započinje ciklus predavanja Hartera – Tvornica papira u Rijeci u programa Sklopu Sveučilišta za 3. dob. Program je namijenjen osobama starijima od 55 godina s minimalno završenim srednjoškolskim obrazovanjem. Prijave su obavezne na email adresu 3dob@uniri.hr s podacima ime i prezime, stručna sprema, godina rođenja, adresa, email i telefon radi ograničenog broja mjesta.

Istražite tajne riječke kulturne baštine kroz ciklus predavanja Hartera – tvornica papira u Rijeci! 

Ciklus uključuje 5 susreta utorkom i četvrtkom i traje do 28. 5. 2024. Lokacije predavanja će se javljati za svaki susret radi terenske nastave. Cijena sudjelovanja je 20 EUR. Za sva pitanja možete se javiti na adresu 3dob@uniri.hr ili zvati na telefon 051 584 862.

Centar za popularizaciju i promociju znanosti Sveučilišta u Rijeci, u suradnji s Centrom za industrijsku baštinu i Prirodoslovnim muzejom Rijeka, provodit će ciklus predavanja o Harteri. U predavanjima ćemo, kroz različite naočale, dati pogled na povijest i perspektive Hartere: povijesno-urbanistički kontekst, tehnologija koje je omogućila uspon Hartere i okoliš – suputnik na putu kojim je Hartera kročila. Pogledat ćemo Harteru i kroz virtualne naočale, a ako vremenske prilike dozvole, organizirat ćemo i terensku nastavu na području Hartere. U završnom dijelu, motivirani naučenim i kroz grupni rad u interdisciplinarnim timovima, polaznici će predstaviti kako oni kroz svoje naočale vide budućnost riječke Hartere.

Predavači: Bojan Crnković, Ingeborg Fülepp, Vedrana Mikulić Crnković, Željka Modrić Surina, Iva Mrak, Kristina Pandža, Boštijan Surina, Ivona Traunkar

Predavanja su organizirana u okviru projekta FASIH – Future Art and Science in Industrial Heritage financiranog kroz program Kreativna Europa Europske unije.

Sveučilište za 3. dob program je Sveučilišta u Rijeci koji se provodi uz financijsku potporu Upravnog odjela Grada Rijeke – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života. Predavanje i vodstvo izložbom organizirano je u suradnji sa Sveučilišnom knjižnicom Rijeka. Više informacija možete naći na linku.