Uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obilježava 25. studenoga, predsjednik Republike Zoran Milanović razgovarao je s predstavnicima Inicijative „Sigurno mjesto za žene“.

Inicijativa „Sigurno mjesto za žene“ okuplja hrvatske gradove i županije koji su prihvatili Rezoluciju europskih socijalista u Odboru regija EU, a kojom se lokalne vlasti pozivaju da svoje gradove i regije proglase sigurnim prostorom za žene.

Rezoluciju su u Hrvatskoj do sada prihvatili Zagreb, Rijeka, Krapinsko-zagorska županija, veći broj gradova i općina iz te županije, ukupno 32 jedinice lokalne i regionalne samouprave. Inicijativu su na sastanku predsjedniku Milanoviću predstavili stoga  župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, gradonačelnik Pregrade i predstavnik u Odboru regija EU Marko Vešligaj, zamjenica gradonačelnika Rijeke Sandra Krpan, zastupnica u Gradskoj skupštini Zagreba Davorka Moslavac Forjan, gradska vijećnica u Zaboku Valentina Đurek, gradska vijećnica u Oroslavlju Lucija Grabušić i komunikacijska savjetnica Inicijative Maruša Stamać.

Predstavnici inicijative Sigurno mjesto za žene kod predsjednika Zorana Milanovića

Kod predsjednika RH Zorana Milovanovića i zamjenica gradonačelnika Rijeke Sandra Krpan

Županije, gradovi i općine koji su prihvatili Rezoluciju, objasnili su, prihvatili su time obvezu provođenja konkretnih mjera u okvirima svojih ovlasti, kao što su reagiranje i pružanje pomoći ženama žrtvama fizičkog nasilja, nulta tolerancija na nasilje na društvenim mrežama, provođenje edukativnih sadržaja i rad na prevenciji nasilja nad ženama i osuda bilo kakvog  diskriminirajućeg javnog diskursa prema ženama, djevojkama i djevojčicama. Cilj im je učiniti svoje županije, gradove i općine sigurnim mjestom za žene. Predsjednika Milanovića informirali su o aktivnostima koje provode na lokalnoj razini kako bi taj cilj i postigli.

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na prijedlog Kluba vijećnika SDP-a, usvojilo je Rezoluciju o proglašenju Grada Rijeke sigurnim mjestom za žene u svibnju ove godine.

„U Hrvatskoj je posljednjih 20 godina ubijeno čak 400 žena, a naša je država svrstana na žalosno i sramotno treće mjesto u EU po broju ubijenih žena samo zato što su žene. Mislim da je više nego jasno da su koraci u smjeru zaštite žena neophodni. Na tom tragu nastala je i rezolucija Sigurno mjesto za žene, a koja je samo nastavak gradske politike zaštite žena od nasilja. Tako Rijeka iz gradskog proračuna financira sigurnu kuću na tajnoj adresi te udruge i ustanovu koji se direktno bave problemima zlostavljanih žena i djece, te rade sa počiniteljima nasilja i na taj način se aktivno sudjeluje u tretiranju i prevenciji nasilja u obitelji kao ozbiljnog problema današnjeg društva. Također, u skladu s rezolucijom Sigurno mjesto za žene nastojimo razvijati nove programe s ciljem zaštite žena, djece, ali i prekidanja začaranog kruga generacijskog nasilja tj. naučenih obrazaca nasilnog ponašanja“, ističe zamjenica gradonačelnika Krpan.

Predsjednik Milanović podržao je Inicijativu „Sigurno mjesto za žene“, a njeni predstavnici pozvali su i druge jedinice lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj da usvoje spomenutu Rezoluciju kako bi svaki dio Republike Hrvatske bio siguran za žene.

Uz predsjednika Milanovića na sastanku je bila savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić.

(foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan)